โครงการ English Language Fellow Program

David Shectman, English Language Fellow, leads a workshop on the topic "Communicative Language Teaching" on December 11, 2019.
David Shectman, English Language Fellow, leads a workshop on the topic "Communicative Language Teaching" on December 11, 2019.

โครงการ English Language Fellow Program จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความชำนาญด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยให้ทุนแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันมาประจำที่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 10 เดือน หากสนใจเข้าร่วมโครงการหรือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการไปสอนที่สถาบัน กรุณาติดต่อสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังฤษประจำภูมิภาค (RELO) สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศของท่าน