โครงการ English Language Fellow Program

Robbieana Leung, English Language Fellow, created a project titled "Film Pals", a cultural-themed video exchange project with students in nine countries: Algeria, Japan, Morocco, Tajikistan, Turkiye, Ukraine, Uruguay and USA (Hawaii).
Robbieana Leung, English Language Fellow, created a project titled "Film Pals", a cultural-themed video exchange project with students in nine countries: Algeria, Japan, Morocco, Tajikistan, Turkiye, Ukraine, Uruguay and USA (Hawaii).

โครงการ English Language Fellow Program จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความชำนาญด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยให้ทุนแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันมาประจำที่สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 10 เดือน หากสนใจเข้าร่วมโครงการหรือเชิญผู้เข้าร่วมโครงการไปสอนที่สถาบัน กรุณาติดต่อสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังฤษประจำภูมิภาค (RELO) สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศของท่าน