โครงการ English Access Microscholarship Program

Access students from AUA Language Center attended an 3-day-2-night camp at Khao Yai National Park. Students from three different sites gathered for activities focused on caring for the environment. The students learned about animals, environmental diversity, and water quality through fun and informative hands-on activities and experiments.
Access students from AUA Language Center attended an 3-day-2-night camp at Khao Yai National Park. Students from three different sites gathered for activities focused on caring for the environment.

โครงการ English Access Microscholarship Program (Access) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่มีความสามารถเเต่มีข้อจำกัดทางด้านทุนทรัพย์ โดยมุ่งเน้นผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-20 ปี ซึ่งจะได้รับการพัฒนาทักษะผ่านการเรียนภาษาอังกฤษนอกเวลาและหลักสูตรที่เข้มข้นในพื้นที่ที่ได้รับการคัดสรรทั่วโลก โครงการ Access ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเเละค่านิยมประชาธิปไตยของสหรัฐฯ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมแก่ประเทศของตนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งหวังเพิ่มพูนความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้เเข่งขันเเละเข้าร่วมในโครงการเเลกเปลี่ยนเเละศึกษาในสหรัฐฯ ได้

ตั้งแต่การริเริ่มเป็นโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2547 โครงการ Access ได้สนับสนุนนักเรียนกว่า 200,000 คนในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก จึงถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการด้านการทูตสาธารณะที่โดดเด่นอย่างยิ่ง และเป็นโอกาสอันดีที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศต่าง ๆ จะได้แสดงถึงความทุ่มเทต่อการศึกษาเเละการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศ