สำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO)

Over 200 primary and secondary English language teachers in five regions of Thailand participated in workshops focused on using English Teaching Forum with their students and for their own professional development.
Over 200 primary and secondary English language teachers in five regions of Thailand participated in workshops focused on using English Teaching Forum with their students and for their own professional development.

สำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO) เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการทูตสาธารณะ โดยมอบโอกาสการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้กับครูภาษาอังกฤษในประเทศเมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

RELO สร้างสรรค์และดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาความชำนาญของผู้สอน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเเละสื่อการเรียนการสอน ผ่านการดำเนินงานภายใต้ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศต่าง ๆ RELO ในประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 25 สำนักงานทั่วโลกที่ดำเนินงานโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานโครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ