สำนักงานภูมิภาคการใช้ภาษาอังกฤษ

Regional English Language Office – RELO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผลในฐานะที่เป็น เครื่องมือการสื่อสารระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม) นอกจากนี้ หน้าที่ของเราคือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคนอเมริกันกับประชาชนในประเทศอื่นๆ

โครงการและบริการต่างๆ ของ RELO

โครงการและบริการต่างๆ ของ RELO ได้แก่

  • โครงการ English Language Fellow program ให้การสนับสนุนด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น ภาษาที่สองด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันไปประจำตาม สถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นเวลา 10 เดือน  ท่านที่ประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเป็น English Language Fellow เชิญเยี่ยมเว็บไซต์ http://elprograms.org/fellow/   สำหรับข้อมูลการสมัครเป็นเจ้าภาพให้ Fellow เชิญติดต่อ RELO หรือสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาหรือสถานกงสุลในประเทศของท่าน
  • โครงการ English Language Specialist เป็นโครงการจัดหานักวิชาการชาวอเมริกันในสาขาการสอนภาษาอังกฤษแก่ชาวต่าง ชาติให้ทำงานต่างประเทศเป็นเวลา 2 – 6 สัปดาห์  ท่านที่ประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเป็น English Language Specialist เชิญคลิกที่นี่  หากสถาบันของท่านสนใจเป็นเจ้าภาพให้ English Language Specialist เชิญติดต่อ RELO
  • สิ่งพิมพ์ รัฐบาลสหรัฐฯ พิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ประเภทๆ จำนวนมากสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง English Teaching Forum เป็นสิ่งพิมพ์ระดับแนวหน้าของโลกสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ท่านสามารถขอรับได้โดยการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ในประเทศของท่าน  เชิญคลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลในประเทศของท่าน  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูรายชื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรางการต่างประเทศ  เชิญคลิกที่นี่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ relobangkok@gmail.com