สำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO)

สำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค (Regional English Language Office: RELO) เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการทูตสาธารณะ โดยมอบโอกาสการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้กับครูภาษาอังกฤษในประเทศเมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

RELO สร้างสรรค์และดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาความชำนาญของผู้สอน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเเละสื่อการเรียนการสอน ผ่านการดำเนินงานภายใต้ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศต่าง ๆ RELO ในประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 25 สำนักงานทั่วโลกที่ดำเนินงานโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานโครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ