มรดกดนตรีแจ๊ส: รำลึกถึงพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จรรโลงวงการดนตรีแจ๊สของไทย

เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเสนอช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความสนพระทัยของพระองค์ต่อดนตรีแจ๊ส ตลอดจนบทบาทสำคัญของแจ๊สที่มีต่อความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยทางโครงการจะนำเสนอการแสดงในประเทศไทยโดยศิลปินแจ๊สที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐฯ ตลอดปีนี้


เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มสนพระทัยดนตรีแจ๊สตั้งแต่ทรงเรียนเป่าแซกโซโฟน ขณะประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

พระองค์ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงอย่างจริงจังเมื่อมีพระชนมพรรษา 18 พรรษา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2489
ทรงพระราชนิพนธ์ผลงานเพลงชิ้นแรกชื่อว่า “แสงเทียน”
หรือ “Candlelight Blues”

เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติประเทศไทยในปี พ.ศ. 2493 ทรงก่อตั้งวงดนตรีแจ๊สชื่อว่า “วงลายคราม” ในปี พ.ศ. 2495 พระองค์ทรงตั้งสถานีวิทยุภายในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานนามว่า “สถานีวิทยุ อ.ส. อัมพรสถาน” ซึ่งทรงนำมาจากอักษรย่อของพระที่นั่งฯ วงลายครามสร้างความรื่นรมย์แก่ผู้ฟังด้วยดนตรีแจ๊สยอดนิยมที่กระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้

ในวันสุดสัปดาห์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชจะทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์
ร่วมกับสมาชิกวงลายครามที่วังไกลกังวล
ซึ่งบางครั้งก็ดำเนินไปจนถึงรุ่งเช้า

เสียงดนตรียังคงบรรเลง…
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
แซกโซโฟนร่วมกับวงดนตรีแจ๊สที่พระองค์ทรงตั้งขึ้น
ภาพ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505

อะโลฮาแจ๊ส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงฉลองพระองค์ราตรีสโมสรในงานเลี้ยงที่ผู้ว่าการ
รัฐฮาวายจัดถวาย ณ เมืองโฮโนลูลูเมื่อปี พ.ศ. 2503
ในโอกาสนี้ พระองค์ทรงร่วมบรรเลงดนตรีกับ
วงดนตรีแจ๊สแนว Dixieland ด้วย

มรดกแห่งดนตรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบทอดความสนพระทัยในดนตรีแจ๊สจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ

ตำนานแจ๊ส
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแซกโซโฟนร่วมกับศิลปินแจ๊สระดับตำนานในนครนิวยอร์ก ในภาพจากซ้ายได้แก่ Benny Goodman (คลาริเน็ต) Gene Krupa (กลอง) และ Urbie Green (ทรอมโบน)