กฎกติกาอย่างเป็นทางการ การประกวดอ่านสุนทรพจน์ “ข้าพเจ้ามีความฝัน” 

ผู้สนับสนุนการประกวด

การประกวดอ่านสุนทรพจน์ “ข้าพเจ้ามีความฝัน” ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (ผู้สนับสนุนการประกวด)

วัตถุประสงค์ของการประกวด

ผู้เข้าประกวดจะต้องอ่านข้อความที่กำหนดให้ ซึ่งตัดตอนมาจากสุนทรพจน์ “ข้าพเจ้ามีความฝัน” ของ ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ โดยสามารถเลือกอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษหรือฉบับแปลภาษาไทยก็ได้ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดอาจได้รับการพิจารณาให้ลงในสื่อสังคมออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (อ่านรายละเอียดภายใต้หัวข้อ “ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด” ด้านล่างเพื่อดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด) 

ช่องทางการประกวด

การประกวดนี้จะใช้การเรียกดูวิดีโอร่วมกันผ่าน YouTube เป็นช่องทางในการประกวด อย่างไรก็ตาม YouTube ไม่ใช่พันธมิตรหรือผู้สนับสนุนการประกวดนี้ ผู้เข้าประกวดควรตระหนักว่าในการเข้าร่วมการประกวดและอัปโหลดเนื้อหาขึ้นบน YouTube ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ YouTube และข้อตกลงต่าง ๆ ของ YouTube หรือ Google ตามที่ระบุไว้ในที่นั้น

 วิธีเข้าร่วมการประกวด

บันทึกวิดีโอต้นฉบับที่ผู้เข้าประกวดอ่านข้อความที่กำหนดให้ ซึ่งตัดตอนมาจากสุนทรพจน์ “ข้าพเจ้ามีความฝัน” ของ ดร.คิง โดยเลือกอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษหรือฉบับแปลภาษาไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อความที่กำหนดให้อ่านมีดังต่อไปนี้

ฉบับภาษาอังกฤษ

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today!

ฉบับแปลภาษาไทย

ข้าพเจ้ามีความฝันว่า วันหนึ่ง ประเทศนี้จะลุกขึ้นยืนหยัดและดำรงอยู่ตามความหมายแท้จริงของบทบัญญัติชาติที่ว่า “เราถือว่าความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ในตัวเอง นั่นคือ มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน”

ข้าพเจ้ามีความฝันว่าวันหนึ่ง บนเนินเขาดินแดงน้อยใหญ่ในรัฐจอร์เจีย บุตรของอดีตทาสและบุตรของอดีตนายทาสจะสามารถนั่งร่วมโต๊ะแห่งภราดรภาพ

ข้าพเจ้ามีความฝันว่า วันหนึ่ง แม้แต่ในรัฐมิสซิสซิปปี รัฐที่ร้อนระอุไปด้วยไอกรุ่นของความอยุติธรรม ไอกรุ่นของการกดขี่ข่มเหง จะแปรเปลี่ยนเป็นต้นธารแห่งเสรีภาพและความยุติธรรม

ข้าพเจ้ามีความฝันว่า สักวันหนึ่ง ลูกน้อยทั้งสี่ของข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในชาติที่ตนจะไม่ถูกตัดสินด้วยสีผิวของพวกเขา แต่ด้วยคุณลักษณะทั้งปวงของพวกเขาเอง

วันนี้ ข้าพเจ้ามีความฝัน

อัปโหลดวิดีโอของคุณขึ้นบน YouTube ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณเอง และใส่แฮชแท็ก #ihaveadreamthailand2021 เป็นคำบรรยายวิดีโอดังกล่าว การส่งวิดีโอเข้าประกวดนี้สามารถใช้รูปแบบใดก็ได้ที่ได้รับการยอมรับโดย YouTube แต่ไม่ควรจะมีความยาวเกิน 2 นาที เมื่ออัปโหลดวิดีโอขึ้นบน YouTube แล้ว จะถือว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นชิ้นที่ส่งเข้าประกวด และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือนำวิดีโออื่นมาแทนที่ได้ ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งวิดีโอเข้าประกวดได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น ผู้เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้จะถือว่าได้ยอมรับกฎกติกาการประกวดนี้โดยอัตโนมัติ วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นวิดีโอต้นฉบับและถ่ายโดยผู้เข้าประกวด

หลังจากอัปโหลดวิดีโอที่มีแฮชแท็กดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าประกวดต้องใส่ลิงก์เพื่อการเข้าถึงวิดีโอดังกล่าวใน <<http://bit.ly/Ihaveadream2021>> พร้อมให้ข้อมูลต่อไปนี้
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ชื่อบัญชีผู้ใช้ YouTube
(3) อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
(4) สัญชาติ
(5) วันเกิด
(6) ชื่อสถาบันหรือสถานศึกษา และ
(7) คำยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

การประกวดนี้จะเริ่มขึ้นในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามเวลาประเทศไทย

การส่งวิดีโอเข้าประกวดสามารถส่งได้ตั้งแต่วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การพิจารณาตัดสินจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และเสร็จสิ้นลงในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564

ข้อกำหนดด้านเนื้อหา

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ประกอบไปด้วยเนื้อหาลามกอนาจาร นัยทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง การเปลือยกาย ถ้อยคำหยาบคาย การนำเสนอความรุนแรง การเรียกร้องหรือปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรง การจูงใจหรือโฆษณาเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของไทยและไม่มีเนื้อหาหรือภาพที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการประทุษร้าย หมิ่นประมาท กล่าวร้าย หรือเหยียดหยามต่อผู้สนับสนุนการประกวด หรือกลุ่ม บุคคล หรือสถาบันใด ๆ ก็ตาม ตลอดจนต้องยึดถือบรรทัดฐานพฤติกรรมอันดีของสังคมทั้งตามที่ปรากฏและโดยพฤตินัย กล่าวคือ เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่เป็นสาธารณชนทั่วโลก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้เข้าประกวดเองและไม่มีองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของบุคคลที่สาม รวมไปถึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิ์ในชื่อเสียงของบุคคล (ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุญาตโดยระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ (ง)) ด้านล่าง ผู้สนับสนุนการประกวดไม่อนุญาตให้เกิด “การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ” โดยการนำเนื้อหาหรือสื่อที่ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์มาใช้ อีกทั้งไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหาหรือสื่อที่ได้รับการจดทะเบียนหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
 • ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์การมีอำนาจเต็มเพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้ รวมถึงผลงานที่ไม่เป็นไปตามเจตนาและเนื้อหาของกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้
 • ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือความแตกต่างใด ๆ ด้านมุมมองเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม การตีความ หรือการใช้ข้อกำหนดด้านเนื้อหาเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ในกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์การมีอำนาจเต็มเพียงผู้เดียวในการคลี่คลายข้อสงสัยหรือความแตกต่างด้านมุมมองที่เกิดขึ้น
 • ในการส่งวิดีโอเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดรับรองว่า ตนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลทั้งหมดที่มีภาพถ่ายหรือภาพเหมือนปรากฏอยู่ในวิดีโอดังกล่าวแล้ว (หรือจากบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย ในกรณีที่บุคคลนั้น ๆ มีสถานะเป็นผู้เยาว์ในประเทศที่เขา/เธออาศัยอยู่) และผู้เข้าประกวดได้รับสิทธิ์ ใบอนุญาต ความยินยอม และการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาทุกอย่างที่ปรากฏในผลงาน เช่น ดนตรี ภาพ ข้อความ และเนื้อหาอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าประกวดยังรับรองด้วยว่า ตนพร้อมที่จะแสดงเอกสารที่น่าเชื่อถือเพื่อยืนยันถึงความยินยอม ใบอนุญาต ฯลฯ ในข้างต้นใด ๆ และทั้งหมดเมื่อมีการร้องขอ หากไม่ได้รับสิทธิ์ หนังสือแสดงความยินยอม และการอนุญาตดังกล่าวเหล่านี้ ผู้สนับสนุนการประกวดมีอำนาจเต็มเพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์วิดีโอที่ส่งเข้าประกวด
 • การตัดต่อวิดีโอ: อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดใช้เทคนิคการตัดต่อวิดีโอทั่วไปได้ทุกประเภท โดยใช้โปรแกรมหรือรูปแบบใด ๆ ก็ได้ แต่จะต้องบีบอัดและส่งไฟล์ในลักษณะที่ YouTube ยอมรับเท่านั้น

ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 18-23 ปีในวันที่เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • บุคคลที่ส่งวิดีโอเข้าประกวดแต่ละคนจะถือว่าเป็นผู้เข้าประกวดและเป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัล องค์กรไม่มีสิทธิ์ในการชิงรางวัล ไม่ว่าจะในฐานะนิติบุคคลหรือผ่านการให้บุคคลเป็นตัวแทน ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัลต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อที่จะมีสิทธิ์รับรางวัล
 • บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการประกวด: พนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนการประกวด บริษัท Google หรือรัฐบาลสหรัฐฯ หรือพนักงาน พนักงานฝึกงาน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กร บริษัท หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การโฆษณา การตัดสิน การสร้าง การพัฒนา การดำเนินการ และ/หรือการบรรลุเป้าหมายของการประกวดนี้ และสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (หมายถึงคู่สมรส คู่ชีวิตที่ได้รับการยอมรับ บิดามารดา บุตร พี่น้อง และคู่สมรส หรือ “ลูกเลี้ยง” ของแต่ละคน) และผู้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
 • เมื่อใดที่วิดีโอที่ถูกส่งเข้าประกวดได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมการประกวดแล้ว ชื่อของผู้เข้าประกวด (หรือชื่อบัญชีผู้ใช้งาน กรณีผู้เข้าประกวดไม่ประสงค์ออกนาม) และประเทศ จะถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนได้ตามดุลยพินิจของผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น

การคัดเลือกผู้ชนะ

 • วิดีโอทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาเบื้องต้นโดยผู้สนับสนุนการประกวด เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ วิดีโอที่ไม่เป็นไปตามกฎกติกาดังกล่าวจะไม่ได้รับการนำขึ้นแสดง ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์การมีอำนาจเต็มเพียงผู้เดียวในการตรวจสอบในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายว่าผู้ที่มีศักยภาพในการเข้ารอบสุดท้าย หรือวิดีโอที่มีศักยภาพในการชนะการประกวด ได้ทำตามกฎกติกานี้อย่างแท้จริงหรือไม่ ก่อนนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของการประกวด มอบรางวัล ยอมรับว่าเป็นผู้ชนะ ฯลฯ
 • คณะกรรมการตัดสิน: ผู้ตัดสินการประกวดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย จำนวน 3 คน คือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา ผู้อำนวยการสํานักงานโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และรองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา
 • เกณฑ์การตัดสิน: วิดีโอแต่ละชิ้นจะได้รับการพิจารณาและให้คะแนนโดยคณะกรรมการตัดสิน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินต่อไปนี้ คือ การปฏิบัติตามกฎกติกา ประสิทธิภาพในการอ่านสุนทรพจน์ การออกเสียง การจัดการด้านเทคนิค (คุณภาพของเสียงและภาพ) และการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์
 • ผู้ชนะ: ผู้ชนะและ/หรือผู้เข้ารอบสุดท้ายจะต้องลงนามและส่งเอกสารชี้แจงสิทธิ์และการยินยอมสละสิทธิ์เรียกร้องความรับผิด/การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ กลับมายังผู้สนับสนุนการประกวด ตลอดจนให้ชีวประวัติสั้น ๆ ตามความเหมาะสม และข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับการส่งวิดีโอเข้าประกวด มิฉะนั้นผู้ชนะหรือผู้เข้ารอบสุดท้ายจะหมดสิทธิ์ได้รับรางวัลใด ๆ การที่ผู้สนับสนุนการประกวดไม่สามารถติดต่อผู้มีโอกาสชนะได้ อาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์และ/หรือมีการเลือกผู้ชนะสำรองจากวิดีโอที่ถูกส่งเข้าประกวดที่เหลือ
 • ผู้ชนะจะได้รับการแจ้งทางอีเมล การประกาศผู้ชนะอาจจะทำได้บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของสถานทูตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ผู้ชนะสามารถเลือกที่จะใช้นามแฝงแทนชื่อจริง และอาจร้องขอให้เก็บข้อมูลระบุตัวตนไว้เป็นส่วนตัวได้

 รางวัล

 • ผู้ชนะการประกวดนี้จะได้รับiPad 11 Pro หน่วยความจำขนาด 256 GB จำนวน 1 เครื่อง และประกาศนียบัตร
 • ผู้ชนะจะต้องยืนยันตอบรับรางวัลโดยการตอบอีเมลภายใน 3 วันปฏิทิน หากไม่ยืนยันตอบรับรางวัลภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ชนะสำรอง ผู้ชนะจะต้องให้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องสำหรับการส่งรางวัลในกรณีต้องส่งของรางวัล ผู้สนับสนุนการประกวดจะไม่รับผิดชอบปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งของรางวัลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลักขโมย ความล่าช้า ความเสียหาย หรือการทำลาย/การสูญหายโดยอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการขนส่ง 
 • ส่วนของรางวัลที่ไม่ได้ใช้ไม่สามารถถ่ายโอน แปลง หรือเปลี่ยน และไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ ภาษีอากรใด ๆ เนื่องจากหรือที่เกี่ยวข้องกับรางวัล และผลที่ตามมาซึ่งถูกรายงานไว้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว

ความรับผิดและสิทธิ์

 • ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ได้ให้การรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดหรือเนื้อหาใดที่ปรากฏในผลงาน และปฏิเสธโดยชัดแจ้ง ความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด รวมไปถึงข้อพิพาทระหว่างผู้ที่ร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวด
 • การประกวดและผู้สนับสนุนการประกวดไม่อนุญาตให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด และผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนและตัดสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
 • ผู้เข้าประกวดมีกรรมสิทธิ์ในผลงานของตนเองโดยสมบูรณ์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เข้าประกวด และผู้สนับสนุนการประกวดและรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่เรียกร้องลิขสิทธิ์ในผลงานของบุคคลใดก็ตามที่เข้าร่วมการประกวด ผู้เข้าประกวดตกลงโดยเฉพาะเจาะจงว่าผู้สนับสนุนการประกวดได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดได้เพื่อการตัดสินผลงาน ผู้เข้ารอบสุดท้าย และ/หรือผู้ชนะ จะต้องอนุญาตให้ผู้สนับสนุนการประกวดมีสิทธิ์ในการใช้ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ จัดทำผลงานดัดแปลง และ/หรือจัดแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวดในทั่วโลกโดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาตและไม่เรียกเก็บค่าสิทธิ์ ตลอดจนอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงและโอนสิทธิ์ดังกล่าวได้ ด้วยการระบุถึงผู้เข้าประกวดว่าเป็นเจ้าของผลงานอย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีใดก็ตามที่ผู้สนับสนุนการประกวดเห็นสมควร และจะอยู่ในสื่อรูปแบบใด ๆ ผ่านสื่อช่องทางใด ๆ โดยไม่จำกัดระยะเวลา ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินการประกวด
 • ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบในการส่งผลงานเข้าประกวดและเนื้อหาของผลงานด้วยตนเองเพียงผู้เดียว รวมทั้งผลที่สืบเนื่องจากการส่งประกวดและเผยแพร่ผลงาน
 • ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด รวมทั้งตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดและผลงานใดที่พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นไปตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ได้ตลอดเวลา ผู้สนับสนุนการประกวดยังขอสงวนสิทธิ์การมีอำนาจเต็มเพียงผู้เดียวในการตรวจสอบในการเรียกดูเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและการปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้
 • หากไม่สามารถจัดหารางวัลหรือส่วนของรางวัลที่กำหนดได้ ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการจัดหารางวัลทดแทนที่มีมูลค่าและ/หรือคุณลักษณะเท่ากันหรือมากกว่า
 • ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์และ/หรือตัดสินว่าขาดคุณสมบัติได้ตลอดเวลา หากมีเหตุให้เชื่อว่าบุคคลใด (1) ฝ่าฝืนกฎกติกาอย่างเป็นทางการ (2) ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของช่องทางการประกวด หรือ (3) กระทำการโดยไม่สุจริต หรือมีพฤติกรรมขาดน้ำใจนักกีฬาหรือสร้างความรบกวน หรือมีเจตนาที่จะสร้างความรำคาญ ประทุษร้าย ข่มขู่ หรือคุกคามบุคคลอื่นใด
 • ผู้สนับสนุนการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อปรับเปลี่ยน ระงับ ยุติ หรือยกเลิกการประกวด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • ผู้เข้าประกวดตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้และปกป้องผู้สนับสนุนการประกวด บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง พนักงานฝึกงาน และตัวแทนของผู้สนับสนุนการประกวด จากและต่อข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ข้อผูกมัด ความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือหนี้ ค่าธรรมเนียม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ใด ๆ และทั้งหมด ซึ่งเกิดจาก (1) การฝ่าฝืนกฎกติกาอย่างเป็นทางการนี้ (2) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ส่วนบุคคล สิทธิ์ในชื่อเสียงของบุคคล หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ ไม่ว่าจะประการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้ หรือ (3) ข้อกล่าวอ้างใดที่ระบุว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดสร้างความเสียหายใด ๆ แก่บุคคลที่สามบุคคลใดก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงความเสียหายทางการเงิน โดยการชดใช้ค่าเสียหายและการปกป้องจากความผิดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ตลอดไปแม้การประกวดนี้จะสิ้นสุดลง
 • การจัดหา ตัดสิน และมอบรางวัลจะเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายของประเทศไทยข้อที่เกี่ยวข้องทุกประการ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างกฎหมายของสหรัฐฯ และกฎหมายของประเทศไทย ให้ใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในการใช้บังคับ
 • ผู้สนับสนุนการประกวดและรัฐบาลสหรัฐฯ จะดำเนินมาตรการตามสมควรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ และข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอื่น ๆ ของผู้เข้าประกวด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยอาจเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลติดต่อของผู้เข้าประกวด และอาจมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวติดต่อผู้เข้าประกวดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้สนับสนุนร่วมของการประกวดและ/หรือแก่บุคคลที่สามในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต
 • ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้งานจากการเข้าร่วมหรือความพยายามในการเข้าร่วมการประกวด หรือความสามารถหรือไม่สามารถอัปโหลด ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงข้อมูลอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประกวด ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ต้องรับผิดต่อปัญหาทางเทคนิคหรือความผิดปกติทางเทคนิคซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการประกวด ซึ่งรวมไปถึงข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, การเชื่อมโยงที่ผิดปกติของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม เครือข่าย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบไร้สาย หรืออินเทอร์เน็ต หรือปัญหาด้านการสื่อสารทางออนไลน์อื่น ๆ, ข้อผิดพลาดหรือข้อจำกัดของผู้ให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ แม่ข่าย หรือผู้จัดหาอินเทอร์เน็ตใดก็ตาม, การส่งผ่านข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นระเบียบ หรือผิดพลาด, ความผิดพลาดในการส่งผ่านข้อมูลทางอีเมลใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการส่ง, การส่งผ่านข้อมูลทางอีเมลที่สูญหาย ล่าช้า เกินกำหนดเวลา หรือถูกสกัดกั้น, การไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของการประกวดได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม, ความแออัดของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ของการประกวด, การขัดขวางการดำเนินการประกวดโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์หรือไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมแปลง การแฮกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล ไวรัส จุดบกพร่อง หนอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการกระทำที่โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการทำลายองค์ประกอบใดก็ตามของการประกวด หรือความสูญเสีย การคำนวณที่ผิดพลาด การส่งผ่านข้อมูลผิดพลาด การไม่สามารถเข้าถึง หรือการสูญเสียบัญชีอีเมลที่ใช้เกี่ยวกับการประกวด
 • ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์การประกวดด้วยตนเอง ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บที่เกิดกับบุคคล ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือการสูญเสียประเภทใด ๆ ที่อาจเกิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประกวด การใช้งานเว็บไซต์การประกวด หรือการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์การประกวด ผู้ที่เข้าร่วมการประกวดตกลงที่จะให้ผู้สนับสนุนการประกวดพ้นจากข้อเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประกวดนี้ของผู้เข้าร่วม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ผู้สนับสนุนการประกวดไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ส่วนใดก็ตามของการประกวดนี้ถูกยกเลิกหรือทำให้ล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศ อัคคีภัย การประท้วง เหตุแห่งสงครามหรือการก่อการร้าย หรือเหตุผลอื่นใด