โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

แผนกวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอื่นๆ ของสถานทูตฯ และองค์กรไทยทั้งของเอกชนและในภาครัฐเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับไทยโดยผ่าน โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Thailand-U.S. Educational Foundation) มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันดูแลโครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์และโครงการแลก เปลี่ยนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของสหรัฐฯ กับไทย  มูลนิธิฯ และโครงการของมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วมกัน

โครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ โครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐฯ เมื่อปีพ.ศ. 2489 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการติดต่อระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศอื่นๆ โดยให้เงินสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาต่างๆ

ทุน Humphrey Fellowships โครงการทุน Hubert H. Humphrey Fellowship ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2521 เพื่อเป็นเกียรติแก่วุฒิสมาชิกและรองประธานาธิบดี Hubert H. Humphrey ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยโครงการนี้จะให้ทุนแก่นักวิชาชีพระดับกลางที่ประสบความสำเร็จจากประเทศ ที่คัดเลือกไว้ซึ่งมีความต้องการพัฒนาในหลายด้าน

โครงการ Youth Exchange and Study Program (YES) กระทรวงการต่างประเทศก่อตั้งโครงการ YES เมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2545 เพื่อให้ทุนแก่นักเรียนระดับมัธยม (อายุระหว่าง 15 – 17 ปี) จากประเทศที่มีประชากรมุสลิมเป็นจำนวนมากเพื่อศึกษาในสหรัฐฯ เป็นเวลาหนึ่งปี

โครงการ Global Undergraduate Exchange Program โครงการนี้ (ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม Global UGRAD Program ด้วย) ให้ทุนสำหรับหนึ่งภาคการศึกษาและทุนสำหรับหนึ่งปีการศึกษาแก่นักศึกษาที่ เรียนดีจากภาคส่วนที่ขาดโอกาสในบางภูมิภาคของโลกเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร เต็มเวลาที่ไม่ได้ปริญญาเพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน ฝึกงานในสาขาของตนและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการใด กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่

95 ถนนวิทยุ
กรุงเทพมหานคร 10330
ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม โทร: +66-2-205-4485
แผนกสื่อมวลชน โทร: +66-2-205-4241
แผนกวัฒนธรรมและการศึกษา โทร: +66-2-205-4625
แฟกซ์ส่วนกลาง: +66-2-650-8921

ท่านสามารถหาอ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทูตภาคประชาชนและกิจการฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมได้ที่โฮมเพจของ สำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม (Bureau of Educational and Cultural Affairs – ECA), สำนักงานสื่อมวลชนและวัฒนธรรม (Bureau of Public Affairs – PA) และสำนักงานสารนิเทศ (Bureau of International Information Programs – IIP) ของกระทรวงการต่างประเทศ