การศึกษาและวัฒนธรรม

เราสนับสนุนการแบ่งปันความคิดในเรื่องต่างๆ ระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกันผ่านโครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยดำเนินการ และช่วยสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมในฐานะตัวแทนรัฐบาล สหรัฐฯในประเทศไทย โครงการเหล่านี้รวมถึง โครงการฟุลไบรท์ (Fulbright Program) โครงการดูงานในสหรัฐอเมริกา (International Visitors Leadership Program) กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (Ambassadors Fund for Cultural Preservation) และอื่นๆอีกมากมาย

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน