อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ เยี่ยมชมสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในกรุงเทพมหานคร (International Law Enforcement Academy หรือ ILEA Bangkok) เพื่อแสดงความขอบคุณต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนและการทำงานอย่างอุตสาหะ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ของ ILEA ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติสำหรับความเป็นเลิศในด้านการฝึกอบรม พล.ต.ต. ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม ผู้บังคับการ สถาบัน ILEA Bangkok ได้กล่าวขอบคุณอัครราชทูตที่ปรึกษาสำหรับการสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาเฮย์มอนด์ได้พบกับวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐฯ ได้แก่ U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Diplomatic Security Service และสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI)