ห้องเรียนประชาธิปไตย: การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้นสำคัญมากโดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา นักเรียนทุนฟูลไบรท์คุณแอ๊บบี้ คีซ่าได้จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนกว่า 20 คนภายใต้หัวข้อ “ห้องเรียนประชาธิปไตย: การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” ที่ร้านหนังสือบุ๊ครีพับลิก คุณแอ๊บบี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตลอดจนการสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในระดับอุดมศึกษา