อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ร่วมกิจกรรม Car-Free Day ของกรุงเทพมหานคร

อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ร่วมกิจกรรม Car-Free Day ของกรุงเทพมหานคร

อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ร่วมกิจกรรม Car-Free Day ของกรุงเทพมหานคร