อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ร่วมกิจกรรม Car-Free Day ของกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ คุณดุษฎี เฮย์มอนด์ ภริยา และคุณ Eric Hansen เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ร่วมกิจกรรมขี่จักรยานระยะทาง 9 กิโลเมตรรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในโครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 หรือ Car-Free Day ของกรุงเทพมหานคร พร้อมกับภาคีสมาชิกโครงการ Eco-Capitals Forum เช่น สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) การเข้าร่วมกิจกรรม Car-Free Day ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศด้านการปฏิบัติอันยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Diplomatic Missions and International Institutions Environmental Performance and Sustainability Pledge) ภายใต้โครงการ Eco-Capitals Forum ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยหันมาเดินทางด้วยการเดิน ขี่จักรยาน หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร