นิทรรศการ “Crossing the Dateline”

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดแสดงนิทรรศการ “Crossing the Dateline” เมื่อวันพฤหัสที่ 23 มีนาคม 2560 นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของศิลปินร่วมสมัยเก้าคนขณะทั้งหมดศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย University of California Davis เพื่อนำเสนอบทสนทนาข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ศิลปินชาวอเมริกัน อาทิ Carol Hopper ปฏิมากรเอกที่มีผลงานแสดงในพิพิธภัณฑ์ Guggenheim Museum และ Metropolitan Museum of Art ในนครนิวยอร์ก ส่วนศิลปินไทยได้แก่ คุณปิติวรรธน์ สมไทย คุณพศุตม์ กรรณรัตนสูตร คุณศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ คุณคมสัน หนูเขียว คุณภานุ สรวยสุวรรณ. ม.ล.บุศยมาศ นันทวัน และคุณวนิดา พรสมบัติไพบูลย์ เชิญชมนิทรรศการนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2560