ประมูลของใช้แล้วของรัฐบาลที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะขายสินค้าใช้แล้วตามสภาพ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2560

สามารถเข้าชมและประมูลได้ตั้งแต่เวลา 9.00-11.30 น. และ 12.30-15.00 น.   ประมูลโดยการยืนซองประมูลได้ที่ บริษัทไม้อบทวีพรรณ,โกดังหมายเลข #5 , 363 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา  อำเภอเมือง เชียงใหม่