วันปิดทำการแผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

กรกฎาคม 2566


วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม

สิงหาคม 2566


วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม

วันพุธที่ 30 สิงหาคม

กันยายน 2566


วันจันทร์ที่ 4 กันยายน

วันพุธที่ 27 กันยายน

ตุลาคม 2566


วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม

วันพุธที่ 25 ตุลาคม

พฤศจิกายน 2566


วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน

ธันวาคม 2566


วันอังคารที่ 5 ธันวาคม

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม

วันพุธที่ 27 ธันวาคม