วันปิดทำการแผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

กุมภาพันธ์ 2566


วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์

มีนาคม 2566


วันพุธที่ 29 มีนาคม

เมษายน 2566


วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน

วันพุธที่ 26 เมษายน

พฤษภาคม 2566


วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม

มิถุนายน 2566


วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน

วันพุธที่ 28 มิถุนายน

กรกฎาคม 2566


วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม