วันปิดทำการแผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

พฤศจิกายน 2565


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน

ธันวาคม 2565


วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม

วันพุธที่ 28 ธันวาคม

มกราคม 2566


วันจันทร์ที่ 2 มกราคม

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม

วันพุธที่ 25 มกราคม

กุมภาพันธ์ 2566


วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์

มีนาคม 2566


วันพุธที่ 29 มีนาคม