กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ให้สัมภาษณ์เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ 190 ปีสหรัฐฯ-ไทย

กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ให้สัมภาษณ์เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ 190 ปีสหรัฐฯ-ไทย

กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ลิสา บูเจนนาสให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร Citylife เชียงใหม่เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เธอให้ความสำคัญในภาคเหนือของไทย ซึ่งรวมถึงการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 190 ปีความสัมพันธ์และความร่วมมือสหรัฐฯ-ไทยในด้านสาธารณสุข การพัฒนาเศรษฐกิจ การปรับปรุงคุณภาพอากาศ และการปราบปรามยาเสพติด กงสุลใหญ่บูเจนนาสตั้งเป้าหมายที่จะขยายความเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในภาคเหนือต่อไป