พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน อุปทูตปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ร่วมพิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทยซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ท่านอุปทูตกล่าวในพิธีว่า “เรื่องราวของเสรีไทยนั้นคือเรื่องราวแห่งวีรกรรมกล้าหาญรวมทั้งเป็นเครื่องย้ำเตือนที่ทรงพลังถึงสายใยแห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้น รวมถึงความรักอันลึกซึ้งต่อเสรีภาพที่ประเทศเราทั้งสองต่างมีร่วมกัน… ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยามที่ชะตากรรมแขวนอยู่บนเส้นด้าย ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่เป็นชะตากรรมของคนทั้งโลก ขบวนการเสรีไทยเลือกที่จะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา… วันนี้ พวกเราขอเทิดเกียรติเสรีไทยจากการเสียสละในครั้งนั้น ตลอดจนการเป็นรากฐานแห่งความสัมพันธ์อันมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ กับไทยในปัจจุบัน”

นักศึกษาไทยที่ขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Cornell, Caltech และ MIT ได้อาสาสมัครรับการฝึกทางทหารเพื่อแทรกซึมเข้าประเทศไทยและปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของชาติไทย นักศึกษากลุ่มนี้คือสมาชิกรุ่นแรกของกลุ่มที่ต่อมารู้จักกันในนาม “ขบวนการเสรีไทย” ปฏิบัติการของอาสาสมัครเสรีไทยมีบทบาทสำคัญยิ่งในการธำรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยของไทย

พิธีรำลึกประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย