ผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เดินทางเยือนไทย 17-20 เมษายน 2566

ผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก เดินทางเยือนไทย 17-20 เมษายน 2566

พลเอก ชาร์ลส์ ฟลินน์ ผู้บัญชาการกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก จะมาเยือนไทยเป็นครั้งที่สองตั้งแต่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่กองทัพบกไทย ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายนนี้ พล.อ. ฟลินน์ มีความผูกพันกับไทยเป็นพิเศษผ่านความร่วมมือหลายครั้งนับตั้งแต่การเยือนไทยครั้งแรกในปี 2540 เมื่อครั้งยังเป็นพันตรี เพื่อเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ การเดินทางเยือนไทยและชาติภาคีอื่น ๆ ของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อเนื่องที่จะยกระดับวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มความซับซ้อนของการฝึกซ้อมทางทหาร สนับสนุนการพัฒนากองทัพไทยให้ทันสมัย และส่งเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

อ่านประวัติของ พล.อ. ฟลินน์ ได้ที่ https://www.usarpac.army.mil/Our-Team/Our-Leaders/Biography-Display/Article/3219624/gen-charles-a-flynn/