การฝึกคอบร้าโกลด์ ประจำปี 2564 แสดงพลังความร่วมมือด้านความมั่นคงและสาธารณสุขระหว่างไทยและสหรัฐฯ

การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ ครั้งที่ 40 ซึ่งไทยและสหรัฐอเมริการ่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-13 สิงหาคม 2564 ประกอบไปด้วยหลากหลายกิจกรรมทั้งทางออนไลน์และในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ในฐานะการฝึกระดับสากลที่ดำเนินมายาวนานเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก คอบร้าโกลด์เสริมสร้างภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง อีกทั้งยังทำให้เกิดการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิผล

การฝึกในปีนี้มุ่งเน้นความสำคัญของการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายที่ซับซ้อนซึ่งไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะรับมือได้เพียงลำพัง การวางแผนอย่างมีประสิทธิผลเพื่อบรรเทาความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ทำให้ทหารจาก 7 ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ สหรัฐฯ ไทย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ตลอดจนชาติที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้ผนึกกำลังในการฝึกซ้อมทางทหารร่วม รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ในการฝึกซ้อมปีนี้ เหล่าทหารปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อบรรเทาสถานการณ์โควิดของรัฐบาลไทยอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมไปถึงการกักตัว 15 วัน ตรวจหาการติดเชื้อโควิด วัดอุณหภูมิร่างกาย และใส่หน้ากาก

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ไมเคิล ฮีธ กล่าวว่า ศักยภาพของเราในการจัดคอบร้าโกลด์ รวมถึงการฝึกย่อยต่าง ๆ โดยปลอดภัยด้วยการลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 สำหรับประเทศที่เข้าร่วมและประชาชนไทย แสดงให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือด้านความมั่นคงและสาธารณสุขระหว่างสหรัฐฯ และไทย

พลจัตวา แพทริก เอลลิส แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ ในฐานะรองผู้บัญชาการกองกำลังผสมนานาชาติการฝึกคอบร้าโกลด์ ประจำปี 2564 และตัวแทนเจ้าหน้าที่อาวุโสกองทัพสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระดับภูมิภาคของเรา โดยกล่าวว่า ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา คอบร้าโกลด์เป็นเสาหลักของพันธไมตรีไทย-สหรัฐฯ เรายินดีที่มีโอกาสได้ร่วมจัดการฝึกพหุภาคีที่มีความเป็นมายาวนานนี้อีกครั้งร่วมกับเพื่อน หุ้นส่วน และพันธมิตรทั้งหลายที่นี่ ได้เรียนรู้จากกันและกัน ตลอดจนสานสัมพันธ์ของเราเหล่าทหารให้มั่นคงยิ่งขึ้น

ในปีนี้ ทหารช่างของไทยและสหรัฐฯ ร่วมกันก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ที่โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะทำให้โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นได้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือประชาชน (โครงการก่อสร้าง) ของคอบร้าโกลด์ ซึ่งใช้ศักยภาพของกองทัพสหรัฐฯ และไทยเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น 

การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยแบบแก้ปัญหาบนโต๊ะประจำปี ครั้งที่ 4 ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการฝึกทางออนไลน์เป็นครั้งแรก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม 54 คนจาก 9 ประเทศได้ร่วมการฝึกทางออนไลน์เพื่อให้พร้อมยิ่งขึ้นในการตอบสนองต่อภัยพิบัติในกรณีที่ไม่สามารถประสานงานในพื้นที่ได้โดยตรง การหารือมุ่งเน้นปฏิบัติการระหว่างพลเรือนและทหารในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐฯ และรัฐบาลไทย ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ อาทิ สหประชาชาติ อาเซียน องค์กรกาชาด และองค์กรเสี้ยววงเดือนแดง เข้าร่วมด้วย

ในจังหวัดสุรินทร์ กองทัพไทยและสหรัฐฯ ได้ฝึกการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและทำลายทุ่นระเบิดที่ยังไม่ทำงานกว่า 11,000 ลูก และช่วยปกป้องพลเรือนจากทุ่นระเบิดที่คงเหลืออยู่หลังจากสงคราม การฝึกดังกล่าวยังรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย 

การฝึกทางการทหารในภาคสนามช่วยให้กองทัพไทยและสหรัฐฯ ทั้งกองทัพบก นาวิกโยธิน และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ได้สานสัมพันธ์ เรียนรู้จากกันและกัน พัฒนาการปฏิบัติการร่วมกัน ตลอดจนฝึกฝนทักษะทางยุทธวิธี ผ่านการร่วมฝึกการดำเนินยุทธวิธีในกองกำลังขนาดเล็ก การใช้เครื่องกีดขวางตั้งรับและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล การฝึกใช้กระสุนจริงในสนาม และการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ด้านยุทโธปกรณ์

คณะทำงานนานาชาติได้สร้างเสริมประสบการณ์ในการฝึกบัญชาการและบังคับการ โดยร่วมกันวางแผนและบริหารจัดการปฏิบัติการทางการทหารที่ซับซ้อนในฐานะศูนย์บัญชาการกองกำลังผสมการฝึกร่วมเสมือนจริง ปีนี้ยังเป็นปีที่ 3 ที่คอบร้าโกลด์จัดการฝึกเกี่ยวกับปฏิบัติการทางไซเบอร์ในภาคสนาม โดยบรรดาประเทศที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีในการปกป้องเครือข่ายไซเบอร์และดำเนินงานในสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสารที่สมัยใหม่

คอบร้าโกลด์ไม่ใช่แค่การฝึก แต่ยังเป็นเวทีสร้างความเชื่อมั่นและสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เข้าร่วม เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคพลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กล่าว

สามารถดูข้อมูล รูปภาพ และเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกคอบร้าโกลด์ รวมถึงการฝึกในปีที่ผ่าน ๆ มาได้จากเว็บเพจของคอบร้าโกลด์ที่ www.dvidshub.net/feature/CobraGold หรือติดตามบัญชี @ExerciseCG บนทวิตเตอร์ หรือ @ExerciseCobraGold บนยูทูบ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม