เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเยาวชน Jr. NBA

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเยาวชน Jr. NBA

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเยาวชน Jr. NBA