เฉลิมฉลองการเสด็จพระราชสมภพของพระปิยกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสหรัฐอเมริกา – มิตรภาพที่ยืนยง

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาขอเสนอบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งมิตรภาพระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสหรัฐอเมริกา

ประมวลภาพชุดที่ 1 “เฉลิมฉลองการเสด็จพระราชสมภพของพระปิยกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

ณ เวลา 8.45 น. ในเช้าที่หนาวเย็นของวันจันทร์วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ทารกเพศชายน้ำหนัก 6 ปอนด์ได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลเคมบริดจ์ (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลเมานต์ออเบิร์น) ในรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา แพทย์เวรในเช้าวันนั้นคือ นพ. ดับเบิลยู. สจ๊วต วิตต์มอร์ สูติแพทย์ท่านนี้ลงบันทึกในสูติบัตรของทารกชาวสยามผู้นี้ว่า “Baby Songkla” และต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Boston Globe ว่า “ท่านเป็นทารกที่สมบูรณ์แข็งแรงดีมาก” ในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในโลกที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา

ภาพและข้อมูลจากมูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF) www.thailink.com/ktbf