อุปทูตไมเคิล ฮีธ เน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐฯและไทยในภาคเหนือของไทย

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ และกงสุลใหญ่ฌอน โอนีลล์เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุลในโอกาสเยือน จ.เชียงใหม่สัปดาห์นี้ โดยอุปทูตได้เน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศสหรัฐฯและประเทศไทยในภาคเหนือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความร่วมมือด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ท่านยังส่งความปรารถนาดีมายังชาวเชียงใหม่ในขณะที่เชียงใหม่กำลังค่อย ๆ เปิดเมืองต้อนรับผู้มาเยือนที่ฉีดวัคซีนแล้ว นอกจากนี้อุปทูตและกงสุลใหญ่ยังได้เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าอีกด้วย