สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษแก่ครูโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่สำหรับโครงการสองภาษาโครงการใหม่

สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสนับสนุนการอบรมภาษาอังกฤษแก่ครูโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่สำหรับโครงการสองภาษาโครงการใหม่ สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับคุณครูในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนแก่ครูในโครงการสองภาษา โครงการสองภาษานี้เป็นโครงการใหม่ที่จะเริ่มสอนในโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ในปีการศึกษานี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คุณฟรานซิส เวสต์บรูก แสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 27 คนในพิธีปิดโครงการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โครงการอบรมครูครั้งนี้ริเริ่มโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุน ดำเนินการจัดอบรมโดยสถานสอนภาษาเอยูเอ เชียงใหม่ และมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานและให้คำแนะนำ นับตั้งแต่เริ่มโครงการในเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา คุณครูจากเอยูเอได้จัดการอบรมแก่ครูคณิตศาสตร์ 14 คน และครูภาษาอังกฤษ 13 คนในด้านวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง โครงการสองภาษานี้จะเริ่มการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่ในภาคการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ “สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐฯในประเทศไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการช่วยให้เยาวชนไทยมีโอกาสได้เป็นผู้นำในชุมชนของตนเองไม่ว่าพวกเขาจะมาจากพื้นฐานครอบครัวแบบใดก็ตาม โครงการสองภาษาโครงการใหม่นี้ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาที่ทันสมัยในโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทย” ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คุณฟรานซิส เวสต์บรูก กล่าว “ผมขอขอบพระคุณสถานทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Regional English Language Office: RELO) และสถานสอนภาษาเอยูเอ ที่สนับสนุนการอบรมครูสำหรับโครงการสองภาษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ในครั้งนี้…เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป” นายกเทศมนตรีฯ อัศนี บูรณุปกรณ์ กล่าว รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนงบประมาณแก่โครงการเป็นจำนวนประมาณ 45,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ …

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการ East Asia Teaching Excellence and Achievement (TEA) Alumni Workshop

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา อุปทูตปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ให้การต้อนรับศิษย์เก่าในโครงการ East Asia Teaching Excellence and Achievement (TEA) Alumni Workshop จำนวน 63 คนสู่กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งครูจากประเทศกัมพูชา ลาว มองโกเลีย ไทย และเวียดนาม ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแบ่งปันความสำเร็จตั้งแต่ได้เข้าร่วมโครงการมา และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการ Lower Mekong Initiative (LMI) Community of Practice Conference ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน อัครราชทูตที่ปรึกษาปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ต้อนรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยจากพม่า กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม เข้าร่วมงาน Lower Mekong Initiative (LMI) Community of Practice Conference ณ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลาสามวัน ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยกลยุทธ์การสอนและทักษะทางวิชาชีพ การนำเสนอผลงาน และโอกาสสร้างเครือข่ายกับอาจารย์จากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาการสอนภาษาอังกฤษให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม»

สัมมนาหัวข้อ Women’s Leadership

แผนก Regional English Language Office ในกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาหัวข้อ Women’s Leadership ที่กรุงฮานอยอันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับศิษย์เก่าโครงการ Professional Communications for Leaders (PCSL) และผู้นำในภูมิภาคจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การศึกษา การประกอบวิสาหกิจ สะเต็มศึกษา และการบริการสุขภาพ โดยผู้ร่วมงานครั้งนี้เป็นผู้นำจากกลุ่มประเทศข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (พม่า กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม) ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา Susan Sutton จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศเวียดนามได้กล่าวขอบคุณความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและสตรีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และกล่าวถึงงานที่ยังต้องดำเนินต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา พร้อมทั้งย้ำถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ในการให้การสนับสนุนความเป็นผู้นำของสตรีในทุกสาขาอาชีพและระดับชั้นของสังคม

อ่านเพิ่มเติม»

นักเรียนโครงการ Access Microscholarship จากจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นักเรียนโครงการ Access Microscholarship รวม 70 คนจากจังหวัดอุบลราชธานีมาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เพื่อร่วมกิจกรรมฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้เชี่ยวชาญของสถานทูต พร้อมฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากศิษย์เก่าโครงการ YSEALI ที่มาเล่าประสบการณ์เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐฯ รวมถึงทำความรู้จักกับบริการให้คำปรึกษาฟรีด้านการศึกษาต่อของ EducationUSA กิจกรรมนี้จัดโดยสำนักงานโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำสถานทูตสหรัฐ อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกของน้องๆ หลายคนที่ได้เดินทางมากรุงเทพมหานครอีกด้วย โครงการ Access คือหนึ่งในโครงการทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อช่วยพัฒนาพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษแก่เยาวชนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม»

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมปลายจากรัฐมอนแทนา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมปลายจากรัฐมอนแทนารวม 22 คนที่เดินทางมาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย ตามโครงการ American Youth Leadership Program ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ทำความรู้จักกับสถานทูตสหรัฐฯ ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับไทย และโครงการ English Access Microscholarship Program (Access Program) พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงด้านอาหารกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการ Lower Mekong Initiative (LMI) Community of Practice Conference ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน รักษาการอัครราชทูตที่ปรึกษาแลรี่ ดิงเกอร์ ให้การต้อนรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษจากพม่า กัมพูชา ลาว ไทยและเวียดนาม ที่เดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมงาน Community of Practiceในภูมิภาค โดยงานดังกล่าวเป็นการย้ำถึงพันธกรณีของสหรัฐฯ ในการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง อาจารย์สอนภาษาอังกฤษเหล่านี้ได้รับเลือกร่วมโครงการ Lower Mekong Initiative (LMI) Professional Communication Skills for Leaders (PCSL) Community of Practice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและกระทรวงศึกษาธิการของไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะการสอน ให้การอบรมด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งความรู้เพื่อการการสอนภาษาอังกฤษอื่นๆ ในภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม»

โครงการ ‘English Access Microscholarship Program: Regional Teacher Training Seminar’

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้จัดการเอยูเอสาขาเชียงใหม่ คุณเจอรามี วอลเตอร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูอาจารย์ที่ผ่านการอบรมโครงการ ‘English Access Microscholarship Program: Regional Teacher Training Seminar’ ที่โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการอบรมครูอาจารย์เพื่อไปพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนด้อยโอกาส จัดโดย Regional English Language Office (RELO)สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม»
แสดงมากขึ้น ∨