ค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity Fee)

ค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity Fee)  ผู้สมัครจากบางประเทศอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนเพิ่มเติมหลังจากที่วีซ่าของตนได้รับการอนุมัติแล้ว ค่าธรรมเนียมนี้ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติต่างตอบแทนที่สหรัฐฯมีกับบางประเทศ รัฐบาลสหรัฐฯพยายามที่จะไม่ให้มีการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลของประเทศใดคิดค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนสำหรับวีซ่าบางประเภทกับบุคคลสัญชาติอเมริกัน รัฐบาลสหรัฐฯก็จะคิดค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนสำหรับวีซ่าประเภทที่คล้ายคลึงกันนั้นกับบุคคลสัญชาติดังกล่าวด้วย  เว็บไซต์ ของกระทรวงต่างประเทศจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนี้ พร้อมข้อมูลที่จะช่วยระบุว่าท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้ด้วยหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม»

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Kids Making Sense” ที่ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

ในวันที่ 24 มิถุนายน รักษาการกงสุลใหญ่ เฮนรี วี. จาร์ดีน ได้กล่าวเปิดงาน ‘Kids Making Sense’ ที่ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้กล่าวขอบคุณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวัน และหน่วยงาน U.S. Environmental Protection Agency ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมนี้และสนับสนุนให้เยาวชนใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมทำความเข้าใจกับสถานการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ กิจกรรมนี้จัดขึ้นตลอดทั้งวันโดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 30 คน เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้เรื่องคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้เรียนรู้การหาดัชนีวัดคุณภาพอากาศและฝึกวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

อ่านเพิ่มเติม»
แสดงมากขึ้น ∨