กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่ 11 (CSG 11) – เรือ USS NIMITZ

กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่ 11 (CSG 11) เป็นกองกำลังทางทะเลภายใต้ผู้บัญชาการกำลังรบ ซึ่งมีศักยภาพในการตอบสนองและปรับตัวรับสถานการณ์ได้ดีในทุกสภาพอากาศ โดยสามารถดำเนินปฏิบัติการความมั่นคงทางทะเล รับมือภัยพิบัติ ตลอดจนผดุงไว้ซึ่งประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและชาติภาคีทั่วโลก

คำขวัญประจำกองเรือ: เจนสมรภูมิ [ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่ 11 พลเรือตรี คริสโตเฟอร์ สวีนีย์]

องค์ประกอบ

 • เรือ USS Nimitz (CVN 68) – เรือธงของ CSG 11 มีศักยภาพด้านการควบคุมทะเล การโจมตีเป้าหมายหลายประเภท ปฏิบัติการความมั่นคงทางทะเล การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกร่วมและผสมในพื้นที่ปฏิบัติการต่าง ๆ
 • ฝูงบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่ 17 (CVW 17) – ประกอบด้วยอากาศยานต่าง ๆ ใน 9 กองบิน เช่น
  • เครื่องบินขับไล่ F/A-18E/F Super Hornet
  • เครื่องบินโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ E/A-18G Growler
  • เครื่องบินบังคับบัญชาและควบคุมทางอากาศ E-2C Hawkeye
  • เฮลิคอปเตอร์ MH-60R/S Sea Hawk
  • เครื่องบินลำเลียง C-2A Greyhound
 • หมู่เรือพิฆาตที่ 9 (DESRON 9) และเรือ USS Bunker Hill (CG 52) – ประกอบด้วยเรือเช่น
 • เรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีชั้น Arleigh Burke
 • เรือลาดตระเวนติดอาวุธนำวิถีชั้น Ticonderoga

ปฏิบัติการปัจจุบัน

กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี Nimitz ออกเดินทางจากเมืองเบรเมอร์ตัน รัฐวอชิงตัน เพื่อปฏิบัติการทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยได้เข้าร่วมฝึกร่วมผสมหลายครั้ง และปฏิบัติการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือที่ 7 แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมทั้งทะเลจีนใต้และทะเลฟิลิปปิน

เรือ USS Nimitz [นาวาเอก เครก ซิโคลา ผู้บังคับการเรือ USS Nimitz]

เรือ USS Nimitz ประจำการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2518 ขนานนามเพื่อเป็นเกียรติแก่จอมพลเรือ เชสเตอร์ ดับเบิลยู. นิมิตซ์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบัน เรือลำนี้ประจำการที่เมืองเบรเมอร์ตัน รัฐวอชิงตัน และมีลูกเรือชายหญิงรวมประมาณ 4,600 คน ซึ่งรวมทั้งผู้ที่ประจำการบนเรือ ในฝูงบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่ 17 และส่วนอื่น ๆ ภารกิจของเรือ USS Nimitz และฝูงบินประจำเรือคือการดำเนินปฏิบัติการทางอากาศ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ทางทะเลในส่วนหน้า ลำเรือยาว 1,092 ฟุต กว้าง 252 ฟุต และสูง 244 ฟุต (เทียบเท่าตึก 23 ชั้น) ระวางขับน้ำของเรือเท่ากับ 97,000 ตัน และใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2 เครื่องเพื่อขับเคลื่อนได้เป็นระยะไกลและเป็นเวลานานโดยแทบไม่มีข้อจำกัด เรือมีความเร็วสูงสุดมากกว่า 30 นอต ส่วนดาดฟ้าบินที่กว้างที่สุดวัดได้ 257 ฟุต (78 เมตร)

คำขวัญประจำเรือ: ทีมเวิร์กคือธรรมเนียมของเรา

ปฏิบัติการบิน

ลิฟต์ 4 ตัวของเรือลำเลียงอากาศยานและอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ บนดาดฟ้าบินได้อย่างรวดเร็ว โดยแต่ละตัวสามารถขนส่งสิ่งของน้ำหนักกว่า 130,000 ปอนด์ หรือเครื่องบินขับไล่ F/A-18E/F Super Hornet 2 ลำที่บรรจุเต็มกำลังบรรทุก ไปยังดาดฟ้าบินได้ นอกจากนี้ ยังมีลิฟต์สำหรับยุทโธปกรณ์อีก 9 ตัวตั้งอยู่ในโรงเก็บเครื่องบิน เพื่อขนส่งสรรพาวุธจากคลังแสงของเรือขึ้นไปยังโรงเก็บเครื่องบินและดาดฟ้าบิน