C

Convention

การประชุมใหญ่: ในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หลังจากการเลือกตั้งขั้นต้น (primary) และการประชุมแบบคอคัส (caucus) ของรัฐต่างๆ เสร็จสิ้นลง พรรคการเมืองจะจัดการประชุมเพื่อเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดี โดยทั่วไป ผู้สมัครดังกล่าวคือผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดจากผู้แทนพรรคที่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับชัยชนะจากการเลือกตั้งขั้นต้น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีมักเลือกผู้ ร่วมหาเสียงเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี หรืออาจเริ่มกระบวนการคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีต่อผู้ แทนพรรคที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ได้เลยโดยไม่เสนอชื่อผู้ใดก่อน