ธุรกิจ

เมื่อสองปีที่แล้ว ประธานาธิบดีโอบามาประกาศนโยบาย National Export Initiative (NEI) http://www.export.gov โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการส่งออกเป็นสองเท่าภายในปี พ.ศ. 2557 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกามุ่งมั่นสนับสนุนบริษัทอเมริกันให้เริ่มต้นส่งออกหรือเพิ่มการส่งออกมายังประเทศไทย เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยคำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยในฐานะตลาดส่งออก พร้อมคำแนะนำบางประการสำหรับการเริ่มต้นส่งออกมายังประเทศไทย.