ธุรกิจ

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกามุ่งมั่นสนับสนุนบริษัทอเมริกันให้เริ่มต้นส่งออกหรือเพิ่มการส่งออกมายังประเทศไทย เนื้อหาส่วนนี้ประกอบด้วยคำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับประเทศไทยในฐานะตลาดส่งออก พร้อมคำแนะนำบางประการสำหรับการเริ่มต้นส่งออกมายังประเทศไทย.