เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปทุมวันและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้มอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภทตามสีให้แก่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปทุมวันและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้มอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภทตามสีให้แก่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปทุมวันและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้มอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภทตามสีให้แก่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา