A-Z กับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา

Collage of alphabet

Here are some selected glossary and facts about the U.S. Presidential Elections, in alphabetical order:

ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZ


A

A Logo

การลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้ง (absentee voting) เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถเดินทางไปสถานที่เลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงได้ สถานการณ์ต่างๆ อาจขัดขวางผู้มีสิทธิเลือกตั้งจนไม่อาจไปสถานที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ เช่น อาศัยอยู่ต่างประเทศ เจ็บป่วย เดินทาง หรือรับราชการทหาร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงโดยส่งบัตรเลือกตั้งของผู้ไม่สามารถไป ณ ที่เลือกตั้ง (absentee ballot) ผ่านทางไปรษณีย์ รัฐบัญญัติ Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act กำกับควบคุมการลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี ส่วนหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงโดยไม่ต้องไปที่หน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งอื่นๆ นั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐกำหนด รัฐโอเรกอนดำเนินการเลือกตั้งทั้งหมดทางไปรษณีย์ แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจเลือกลงคะแนนเสียงด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้งของเคาน์ตีก็ได้


B

Blue State

“รัฐสีน้ำเงิน” คือคำที่ใช้เรียกรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ผู้ออกเสียงลงคะแนนส่วนใหญ่มักให้การสนับสนุนผู้เข้าแข่งขันและนโยบายของพรรคเดโมแครต


C

Convention

การประชุมใหญ่: ในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี หลังจากการเลือกตั้งขั้นต้น (primary) และการประชุมแบบคอคัส (caucus) ของรัฐต่างๆ เสร็จสิ้นลง พรรคการเมืองจะจัดการประชุมเพื่อเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี โดยทั่วไป ผู้สมัครดังกล่าวคือผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดจากผู้แทนพรรคที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับชัยชนะจากการเลือกตั้งขั้นต้น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีมักเลือกผู้ร่วมหาเสียงเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี หรืออาจเริ่มกระบวนการคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีต่อผู้แทนพรรคที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ได้เลยโดยไม่เสนอชื่อผู้ใดก่อน


D

Donkey

ลาเป็นสัญลักษณ์แทนพรรคเดโมแครต ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตคนแรกที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์รูปลานี้ อย่างไรก็ตาม ภาพที่เป็นที่จดจำมากที่สุดมาจากการ์ตูนของโทมัส แนสต์ ที่วาดภาพพรรคเดโมแครตเป็นรูปลาซึ่งเป็นสัตว์ที่มองกันว่าดื้อด้าน แต่พรรคเดโมแครตก็แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ขันของพรรคโดยยอมรับรูปลาเป็นสัญลักษณ์ของพรรคอย่างไม่เป็นทางการ โดยมองว่า ลาและพรรคเดโมแครตมีคุณสมบัติที่ดีเหมือนกันหลายอย่าง เช่น ไม่ยอมจำนนง่ายๆ ทั้งยังนำภาพลารูปแบบต่างๆ มาใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ตลอดช่วงที่ผ่านมา


E

Elephant

ช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำพรรครีพับลิกัน นักวาดการ์ตูนการเมืองชื่อโทมัส แนสต์ ได้วาดภาพการ์ตูนสัตว์สองชนิดไว้ในนิตยสาร Harper’s Weekly ในปี พ.ศ. 2417 โดยภาพหนึ่งเป็นภาพช้างทำท่าบุกเพื่อหมายถึง “คะแนนเสียงสำหรับพรรครีพับลิกัน” พรรครีพับลิกันรีบอ้าแขนรับภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพรรคทันทีและใช้ภาพนั้นอย่างกว้างขวาง หลายปีผ่านไป ลาและช้างได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับกันของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน


F

Federal System

สหรัฐฯ มีระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐที่ซับซ้อน โดยมีรัฐบาลแห่งชาติสำคัญที่สุด แต่รัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่นก็มีอำนาจในเรื่องที่ไม่ได้สงวนไว้สำหรับรัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในระดับที่แตกต่างกันไปในการจัดการเลือกตั้งในเขตความรับผิดชอบของตน แต่ก็จัดการเลือกตั้งบ่อยครั้ง ซึ่งมีความแน่นอนและราบรื่น


G

General Election

เมื่อการเลือกตั้งขั้นต้นหรือการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองสิ้นสุดลง ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อตัดสินว่าใครจะได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ในการเลือกตั้งทั่วไป ผู้ออกเสียงเลือกตั้งจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่อยู่บนบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปนี้อาจมีผู้สมัครอิสระ (ซึ่งไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใด) ให้เลือกด้วย ผู้สมัครอิสระเหล่านี้จะมีชื่ออยู่บนบัตรเลือกตั้งได้ก็ต่อเมื่อได้ยื่นคำร้องพร้อมลายมือชื่อจากผู้สนับสนุนครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งขั้นต้น นอกจากนี้ บัตรเลือกตั้งของบางรัฐอาจมีช่องให้ใส่ชื่อผู้สมัครที่ไม่ได้มาจากการเสนอชื่อของพรรคการเมือง หรือไม่ได้ยื่นคำร้องพร้อมลายมือชื่อของผู้สนับสนุน ผู้สมัครประเภทนี้อาจเรียกว่า “ผู้สมัครที่เสนอชื่อตัวเอง” และเคยชนะการเลือกตั้งมาแล้วด้วย


H

Horse Race

การแข่งม้า (Horse race) – เป็นคำอุปมาหมายถึงการหาเสียงเลือกตั้ง คำว่า “การแข่งม้า”จะแสดงความรู้สึกตื่นเต้นของประชาชนในขณะที่ชมการแข่งขันกีฬา คำนี้ยังหมายถึงการเสนอข่าวเกี่ยวกับการหาเสียงซึ่งมักเน้นสถานะความนิยมของผู้สมัครแต่ละคนจากการหยั่งเสียงประชาชนราวกับว่าผู้สมัครเหล่านั้นเป็นม้าแข่ง แทนที่จะกล่าวถึงทัศนคติ ความคิดเห็นของผู้สมัครในเรื่องต่างๆ


I

Internet Campaign

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนต่างมีความรวดเร็วในการนำอินเทอร์เน็ตไปใช้เป็นเครื่องมือการหาเสียง และได้พิสูจน์แล้วว่าอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการระดมทุนจากผู้ที่คาดว่าจะให้ความสนับสนุนตลอดทั้งเป็นวิธีประชาสัมพันธ์นโยบายและประสบการณ์ของผู้สมัครที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง ในปัจจุบัน องค์กรรณรงค์หาเสียงต่างมีเว็บไซต์ส่วนตัว (blog) ผู้จัดการเว็บไซต์ส่วนตัวเหล่านี้คือ เจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงที่ได้รับการว่าจ้างให้เขียนเกี่ยวกับคำปราศรัย สุนทรพจน์และกิจกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกัน ก็มี blog อิสระหลายพันเว็บไซต์ที่เขียนบทความสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนเองชอบและตอบโต้กับ blogger อื่นๆ


J

John

ประธานาธิบดี “จอห์น”: “จอห์น” เป็นชื่อที่มีที่มาจากพระคัมภีร์ไบเบิล มีความหมายว่า พระคุณหรือพระเมตตาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า “จอห์น” ยังเป็นชื่อต้นของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสี่ท่าน ได้แก่ จอห์น แอดัมส์ (ประธานาธิบดีคนที่ 2 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2340-2344) จอห์น ควินซี แอดัมส์ (ประธานาธิบดีคนที่ 6 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2368-2372) จอห์น เทเลอร์ (ประธานาธิบดีคนที่ 10 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2384-2388) และจอห์น ฟิตซ์เจอรัลด์ เคนเนดี (ประธานาธิบดีคนที่ 35 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2504-2506)


K

Kennedy

จอห์น เอฟ. เคนเนดี คือประธานาธิบดีคนที่ 35 ของสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2504-2506) โดยเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับเลือกตั้งสู่ตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ท่านถูกลอบสังหารที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส หลังดำรงตำแหน่งได้เพียงหนึ่งพันกว่าวัน จึงนับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่ออายุน้อยที่สุดอีกด้วย ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี เคยให้คำแนะนำอันเป็นที่เลื่องลือแก่ชาวอเมริกันว่า “จงถามว่าคุณทำอะไรให้ประเทศของคุณได้บ้าง”


L

Lever Machine

ในสหรัฐฯ มีอุปกรณ์ลงคะแนนเลือกตั้งมากมายหลายหลาก และลักษณะของเทคโนโลยีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา ในอดีตบางเขตเลือกตั้งยังคงใช้เครื่อง “คันโยก” ซึ่งผู้ออกเสียงลงคะแนนจะโยกคันโยกเล็กๆ ที่อยู่ข้างชื่อผู้สมัครที่ตนชอบหรือประเด็นที่ตนสนับสนุน


M

Midterm Election

การเลือกตั้งกึ่งเทอม (Midterm election) – หมายถึงการเลือกตั้งเพื่อชิงเก้าอี้ในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่ประธานาธิบดียังดำรงตำแหน่งอยู่ หรือ 2 ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งซึ่งมีวาระ 4 ปี บางครั้งจะมีการตีความผลของการเลือกตั้งดังกล่าวว่าเป็นการแสดงถึงทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลงานของประธานาธิบดีในช่วง 2 ปีแรกที่ดำรงตำแหน่ง การเลือกตั้งกึ่งเทอมนี้เป็นการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกใหม่จำนวนหนึ่งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ทั้งหมดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและท้องถิ่นจำนวนมาก


N

Negative Ads

การโฆษณาทางลบ (Negative ads) – หมายถึงการโฆษณาที่พยายามโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งด้วยวิธีการสร้างภาพลบให้ผู้สมัครคู่แข่ง อาจเป็นการโจมตีบุคลิกลักษณะของผู้สมัครรายนั้นหรือท่าทีที่ผ่านมาของผู้สมัครในเรื่องต่าง ๆ


O

Off Year

นอกจากการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง ระดับรัฐและระดับท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นในปีที่เป็นเลขคู่แล้ว บางรัฐและท้องถิ่นบางแห่งก็จัดการเลือกตั้งในปีที่เป็นเลขคี่ด้วย มีหลายแห่งที่จัดการเลือกตั้งพิเศษ ซึ่งอาจจัดในช่วงเวลาใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อเลือกตั้งเจ้าหน้าที่เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงอย่างไม่คาดหมาย เป็นต้น


P

Primary Election

การเลือกตั้งขั้นต้น (Primary election) – หมายถึงการเลือกตั้งที่จัดขึ้นเพื่อเลือกตัวแทนพรรคการเมืองแต่ละพรรคเพื่อเข้าชิงตำแหน่งทางการเมือง การเลือกตั้งขั้นต้นอาจจัดขึ้นในทุกระดับชั้นของรัฐบาล รวมทั้งการเลือกนายกเทศมนตรี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขต การเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐหรือการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกทั่วรัฐ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งขั้นต้น “แบบปิด” นั้น สมาชิกพรรคที่จดทะเบียนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ส่วนในการเลือกตั้งขั้นต้น “แบบเปิด” ผู้ลงคะแนนเสียงที่จดทะเบียนกับพรรคหนึ่ง (หรือที่เรียกว่าผู้ลงคะแนนเสียง “ข้ามพรรค”) อาจลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นของอีกพรรคหนึ่งได้
การเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อคัดเลือกผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะจัดขึ้นในระดับรัฐเพื่อสรรหาผู้ที่ประชาชนในรัฐนั้นๆ เห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นผู้สมัครของพรรค ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอาจลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ตนชื่นชอบโดยตรง หรืออาจลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้แทนซึ่ง “สัญญา” ว่าจะให้การสนับสนุนผู้สมัครรายนั้นในที่ประชุมใหญ่ของพรรค ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่ากฎหมายของรัฐนั้น ๆ กำหนดไว้อย่างไร การเลือกตั้งขั้นต้นระดับรัฐนี้ ถ้าจัดแต่เนิ่นๆ ในฤดูการเลือกตั้ง อาจทำให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่มีคะแนนนำชะงักอยู่เพียงนั้น และทำให้ผู้สมัครที่คนรู้จักน้อยกว่ามีคะแนนนิยมพุ่งขึ้น กรุณาอย่าลืมว่าการเลือกตั้งขั้นต้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในระบบการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบคอคัส


Q

Qualifications

ตำแหน่งในรัฐบาลกลางที่มาจากการเลือกตั้งแต่ละตำแหน่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 1 และ 2 ของรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีต้องมีสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด มีอายุอย่างต่ำ 35 ปี และพำนักอยู่ในสหรัฐฯ อย่างน้อย 14 ปี ผู้สมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีก็ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 ยังระบุว่ารองประธานาธิบดีห้ามมาจากรัฐเดียวกับประธานาธิบดีด้วย
สำหรับผู้สมัครตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นั้น ต้องมีอายุอย่างต่ำ 25 ปี มีสัญชาติอเมริกันมาแล้ว 7 ปี และเป็นผู้พำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัฐที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัครตำแหน่งวุฒิสมาชิก (ส.ว.) จะต้องมีอายุอย่างต่ำ 30 ปี มีสัญชาติอเมริกันมาแล้ว 9 ปี และเป็นผู้พำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัฐที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งอื่นๆ ในระดับรัฐหรือระดับท้องถิ่นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐหรือท้องถิ่นของตนกำหนดไว้


R

Red State

รัฐสีแดง (Red state) หมายถึงรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่มักสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งและแนวคิดต่างๆ ของพรรครีพับลิกัน


S

Super Tuesday

คำว่า “Super Tuesday” เริ่มใช้กันอย่างกว้างขวางในปี 2531 เมื่อกลุ่มรัฐทางใต้รวมตัวกัน จัดการประชุมขั้นต้นระดับภูมิภาคที่ใหญ่และมีประสิทธิผลมากเป็นครั้งแรกเพื่อเสริมความสำคัญของรัฐทางใต้ในกระบวนการเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีและลดผลกระทบของการลงคะแนนเสียงก่อนของการประชุมคอคัสในรัฐไอโอวาและการประชุมขั้นต้นในรัฐนิวแฮมเชียร์ ปัจจุบัน ความหมายของวลีนี้เริ่มคลุมเครือ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีหลายรัฐในหลายภูมิภาครวมกลุ่มจัดการประชุมขั้นต้นในวันอังคารเดียวกันหรือคนละวัน การรวมกลุ่มของรัฐเหล่านี้สำคัญมากเพราะน้ำหนักของคะแนนเสียงที่มากและพร้อมเพรียงกันมีโอกาสส่งเสริมหรือสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ที่หวังจะได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเพราะมีการเลือกตัวแทนไปเข้าร่วมการประชุมระดับประเทศของพรรคจำนวนมากในคราวเดียวกัน


T

Two Party System

พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตได้ครอบครองการเมืองระบบเลือกตั้งมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1860 การที่มีพรรคการเมืองสองพรรคผลัดกันผูกขาดการเลือกตั้งของประเทศมาเป็นระยะเวลานานอย่างไม่มีที่ใดเทียบได้นี้ สะท้อนถึงโครงสร้างของระบบการเมืองอเมริกันและลักษณะพิเศษของพรรคการเมืองในประเทศนี้


U

U_Undervote

เกิดขึ้นเมื่อจำนวนตัวเลือกที่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกในการแข่งขันน้อยกว่าจำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้เลือกได้ในการแข่งขันครั้งนั้นๆ หรือเมื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไม่เลือกเลยในกรณีที่การแข่งขันครั้งนั้นมีเพียงตัวเลือกเดียว


V

Voting

การลงคะแนนเสียง (Voting) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองสหรัฐฯ กล่าวคือ สิทธิที่จะมีส่วนออกความคิดเห็นว่า ตนควรอยู่ภายใต้การปกครองลักษณะใด และหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและประเด็นต่างๆ เมื่อตนไปคูหาเลือกตั้ง


W

Women in Congress

ผู้หญิงในรัฐสภา
Jeannette Rankin สมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐมอนแทนาเข้านั่งประจำที่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2459 ในฐานะสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งสู่รัฐสภา ก่อนสหรัฐฯ ออกบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบทที่ 19 ในปี พ.ศ. 2463 ซึ่งให้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแก่ผู้หญิงอเมริกันทุกคน Rankin ยืนยันว่า ความสามารถและความเชี่ยวชาญของสตรีเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสังคมที่ดีขึ้น เธอกล่าวว่า “ผู้ชายและผู้หญิงก็เหมือนมือขวาและมือซ้าย ไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่ใช้มือทั้งสองข้าง”
ในปี 2475 Hattie Caraway ซึ่งแรกเริ่มได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนสามีผู้ล่วงลับ ได้กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกรัฐอาร์คันซอ ด้วยตัวของเธอเองโดยเป็นผู้แทนรัฐอาร์คันซอ เธอถูกขนานนามว่า “silent Hattie” เพราะไม่ค่อยอภิปรายสาธารณะบ่อยนัก Caraway ทำงานอย่างเอาจริงเอาจังมากและสร้างชื่อเสียงว่าเป็นบุคคลที่มีจรรยาบรรณสูง
Margaret Chase Smith เป็นผู้แทนรัฐเมนโดยครั้งแรกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและต่อมาเป็นวุฒิสมาชิก นับเป็นสตรีคนแรกที่ทำงานในทั้งสองสภา เมื่อปี พ.ศ. 2507 ในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกัน ที่ประชุมพิจารณา Smith ให้เป็นผู้แทนพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดี แต่คะแนนสนับสนุนเธอแพ้ต่อ Barry Goldwater


X

X

ในสหรัฐฯ มีอุปกรณ์ลงคะแนนเลือกตั้งมากมายหลายหลาก และลักษณะของเทคโนโลยีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา ปัจจุบัน มีเพียงไม่กี่แห่งที่มีการลงคะแนนเสียงด้วยการใช้บัตรกระดาษลงคะแนนที่ต้องทำเครื่องหมายกากบาท X ข้างชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างที่เคยทำในอดีต อย่างไรก็ตาม ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้บัตรกระดาษที่มีการระบายทึบวงกลมหรือลากเส้นโยง จากนั้น จะมีการสแกนบัตรเลือกตั้งเพื่อบันทึกการลงคะแนนเสียง อุปกรณ์นี้เรียกว่า เครื่องสแกน


Y

Year of Election

ในสหรัฐฯ ในทุกปีที่เป็นเลขคู่ จะมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่เข้าดำรงตำแหน่งระดับรัฐบาลกลางบางตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่ แต่ก็มีรัฐบางรัฐและเขตท้องถิ่นบางเขตจัดการเลือกตั้งในปีที่เป็นเลขคี่
ดังนั้น ทุกๆ สี่ปี ชาวอเมริกันจะเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี และทุกๆ สองปี ชาวอเมริกันจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 435 คน และวุฒิสมาชิกราวหนึ่งในสามของวุฒิสมาชิกทั้งหมด 100 คน วุฒิสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคนละหกปี แต่จะครบวาระไม่พร้อมกัน
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปีพ.ศ. 2559


Z

Zogby

John Zogby ผู้ก่อตั้ง “Zogby Poll” และกลุ่มบริษัท Zogby เป็นผู้สำรวจความคิดเห็น ผู้นำทางความคิดและนักเขียนหนังสือขายดีชาวอเมริกันที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก การสำรวจความคิดเห็นของเขาใช้ทั้งวิธีโทรศัพท์และวิธีทางอินเทอร์เน็ตเชิงโต้ตอบ ผลสำรวจความคิดเห็นของ John Zogby ตรงกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2539 อย่างแม่นยำ รวมทั้งอีกสองครั้งต่อมาด้วย การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ John Zogby ยังคงแม่นยำที่สุดตลอดการเลือกตั้งห้าครั้ง เขาเคยทำหน้าที่นักวิเคราะห์ในการถ่ายทอดสดการเลือกตั้งให้แก่สถานีโทรทัศน์ NBC News, BBC, CBC, และABC (ออสเตรเลีย) และ Foreign Press Center ในกรุงวอชิงตันจะกล่าวถึงเขาในการเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ปี 2541