ผู้ช่วยรัฐมนตรีคริเทนบริงค์ ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางเยือนกรุงเทพฯ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีคริเทนบริงค์ ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางเยือนกรุงเทพฯ ในวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และไทย โดยได้พบปะกับภาคีด้านกิจการมนุษยธรรม นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลไทย ซึ่งรวมไปถึงพลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือถึงการดำเนินการด้านการฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับชาวพม่า