ผู้อำนวยการสถาบัน APCSS เดินทางเยือนไทย 18-22 กรกฎาคม 2565

ผู้อำนวยการสถาบัน APCSS เดินทางเยือนไทย 18-22 กรกฎาคม 2565

พลเรือตรี พีท กุมะเทาเทา (เกษียณ) ผู้อำนวยการสถาบัน Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) ของสหรัฐอเมริกา จะเดินทางเยือนไทยตั้งแต่วันที่ 18-22 กรกฎาคม พร้อมคณะผู้สอนจาก APCSS ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้นำทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (SSSP) ประจำปี 2565 ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (SSC) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพไทย การเยือนครั้งนี้นำมาสู่การประชุมครั้งที่ 3 ระหว่างสถาบัน APCSS และศูนย์ SSC โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงระดับกลางและระดับผู้บริหารจำนวน 50 คนจากหน่วยงานกลาโหม ภาคพลเรือน และองค์กรวิชาการ มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านความมั่นคง การจัดการภัยพิบัติ และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม ผู้อำนวยการสถาบัน APCSS พร้อมด้วยนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และพลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร กองทัพไทย และประธานศิษย์เก่าสถาบัน APCSS ประจำประเทศไทย จะร่วมเป็นประธานในกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่าสถาบัน APCSS ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในกรุงเทพฯ ประเทศไทยมีศิษย์เก่าที่ผ่านหลักสูตรของสถาบัน APCSS กว่า 450 คน ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาคนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงชาวอเมริกันและไทยได้เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนพันธไมตรีระหว่างผู้นำและสถาบันด้านการทหารและพลเรือน เพื่อยกระดับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

สถาบัน APCSS ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 และอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นการรับมือประเด็นความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลก ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งฝ่ายการทหารและพลเรือนซึ่งส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ และประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาที่มีความครอบคลุมสำหรับผู้บริหารระดับสูง การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมความช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งในฮาวายและทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ภารกิจของสถาบันคือการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายที่มีความสนใจร่วมกันผ่านการให้ความรู้ เชื่อมโยง และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งนี้ สถาบัน APCSS เป็น 1 ใน 5 ศูนย์การศึกษาด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

พล.ร.ต. พีท กุมะเทาเทา (เกษียณ) ผู้อำนวยการสถาบัน APCSS เกิดที่เกาะกวม สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน United States Naval Academy ในปี 2524 และสำเร็จการศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษายุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ จากวิทยาลัย U.S. Naval War College ในปี 2537 พล.ร.ต. พีท มีประสบการณ์หลายด้านและเคยประจำการมาแล้วทั่วโลกตลอดเวลา 37 ปี รวมทั้งดำรงตำแหน่งนายทหารชั้นนายพลของกองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นเวลา 8 ปี

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1polbdlyPeDLVv4V1hWDak-Xx3iFze6s5