คำแถลงเกี่ยวกับรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2557

รัฐบาลสหรัฐฯ มุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย เพื่อสกัดกั้นการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อต้านการค้ามนุษยทั่วโลกของสหรัฐฯ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อเวลา 9.00 น. ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (หรือ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มที่ 3 รายงานฉบับดังกล่าวครอบคลุมช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เห็นว่า ประเทศไทยไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้เพียงพอที่จะได้รับการจัดลำดับอยู่ในกลุ่มที่ 2 สภาคองเกรสของสหรัฐฯ กำหนดไว้ว่า ประเทศหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นให้คงอยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง ได้เป็นเวลาสองปี และเมื่อครบกำหนดจะต้องได้รับการเลื่อนระดับมาอยู่ในกลุ่มที่ 2 หรือลดระดับเป็นกลุ่มที่ 3 การลดระดับครั้งนี้สะท้อนสถานการณ์ในช่วงเวลาที่ระบุข้างต้นเท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา

สหรัฐฯ ตระหนักดีว่า รัฐบาลไทยมีความก้าวหน้าในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ และหวังที่จะดำเนินความร่วมมืออันใกล้ชิดกับประเทศไทยสืบต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหานี้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก จากนี้ต่อไป เราจะต้องพยายามมากยิ่งขึ้นเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป และสหรัฐฯ หวังว่า ประเทศไทยจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำของภูมิภาคในเรื่องนี้ได้

ท่านสามารถอ่าน รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2557 ทางออนไลน์ได้ที่http://www.state.gov/j/tip/