คำแถลงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จอห์น แคร์รี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย (สงกรานต์)

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักงานโฆษก

ในนามของประธานาธิบดีบารัค โอบามา และประชาชนชาวอเมริกัน ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังประชาชนชาวไทยทุกคน ผมหวังว่า สงกรานต์ปีนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและมิตรสหายอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความหวังสำหรับความสวัสดีมีโชคชัยและความเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่

เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นความมั่นคงแห่งมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐฯ อีกปีหนึ่ง ประเทศของเราทั้งสองมีความผูกพันอันยั่งยืนเหนือภาวะการเมืองของทั้งสองประเทศ สหรัฐฯ หวังว่า ในปีใหม่นี้ เราทั้งสองจะได้ร่วมมือทำงานในประเด็นสำคัญๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางการค้า การวิจัยด้านสาธารณสุข ความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคง และการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

ผมหวังว่า ปีใหม่นี้จะนำมาซึ่งโอกาสดีๆ สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเราทั้งสองและพันธมิตรของเรา และในวาระสงกรานต์นี้ ผมขออวยพรให้ชาวไทยทุกคนจงมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง