รายงานการก่อการร้ายประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานการก่อการร้ายประจำปี พ.ศ. 2559  รายงานดังกล่าวระบุว่า ในปี พ.ศ. 2559 จำนวนเหตุโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายและจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายลดลงทั่วโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สอง แม้ว่ากลุ่มก่อการร้ายจะยังคงแสวงประโยชน์จากดินแดนที่อำนาจการปกครองอ่อนแอและจากความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่เพื่อขยายวงก่อการ สั่งการและชี้นำการโจมตีทั่วโลกอยู่ก็ตาม  ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบังคับใช้กฎหมายกับฝ่ายตุลาการภายในประเทศตลอดทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำไปสู่การจับกุมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเป็นจำนวนมากและมีหลายกรณีที่ดำเนินคดีได้สำเร็จ  ถึงกระนั้น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นเป้าหมายหนึ่งที่กลุ่มก่อการร้ายเข้ามาเกณฑ์แนวร่วมรายใหม่  ประเทศไทยเป็นประเทศคู่ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายที่ดำเนินงานอย่างมีผลสัมฤทธิ์ โดยมีส่วนร่วมในความพยายามต่อต้านการก่อการร้ายสากล ซึ่งรวมถึงบทบาทผ่านเวทีต่างๆ อันได้แก่ เอเปก อาเซียน และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum)  เชิญอ่านรายงานฉบับเต็มที่ https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2016/