สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมปลายจากรัฐมอนแทนา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมปลายจากรัฐมอนแทนารวม 22 คนที่เดินทางมาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย ตามโครงการ American Youth Leadership Program ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ทำความรู้จักกับสถานทูตสหรัฐฯ ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับไทย และโครงการ English Access Microscholarship Program (Access Program) พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงด้านอาหารกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทย