เอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต