เอกอัครราชทูตโกเดคและกงสุลใหญ่บูเจนนาสสานต่อความเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาคแม่น้ำโขงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตโกเดคและกงสุลใหญ่บูเจนนาสสานต่อความเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาคแม่น้ำโขงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ โรเบิร์ต โกเดคเยือนจังหวัดเชียงรายจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2566 โดยเอกอัครราชทูตโกเดคและกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ลิสา บูเจนนาส ได้พบกับข้าราชการท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มประชาสังคม อาจารย์ และผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อหารือถึงการสานต่อความเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาคแม่น้ำโขงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เอกอัครราชทูตโกเดคได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ และความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในลุ่มน้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายสหรัฐ-ไทยในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่ช่วยปกป้องประเทศเราทั้งสอง เอกอัครราชทูตโกเดคยังได้เยี่ยมชมชุมชนทอผ้าใน อ.เชียงของ ที่ซึ่งเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทอผ้าพื้นเมืองและรับฟังปัญหาจากชาวบ้านเกี่ยวกับแม่น้ำโขง