เอกอัครราชทูตเดวีส์ เยือนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เอกอัครราชทูตกลิน ที. เดวีส์ เยือนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของไทยในสาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง โดยมีพลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตเดวีส์ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชียให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จำนวน 200 ท่าน เอกอัครราชทูตเดวีส์กล่าวย้ำว่าการปรับสมดุลสู่เอเชียของสหรัฐฯ ถือเป็น “แนวทางปกติแนวใหม่” ในนโนบายต่างประเทศของสหรัฐฯ โดยเน้นถึงการขยายขอบเขตความร่วมมือกับภูมิภาคนี้ทางด้านการค้า การพาณิชย์ ความมั่นคง และการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ในงานนี้ มีข้าราชการระดับสูงฝ่ายทหารและตำรวจ รวมทั้งฝ่ายพลเรือนจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ตลอดจนนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเข้าร่วมรับฟังบรรยาย