เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ และชุมชนพนักงานสถานทูตสหรัฐฯ ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “AWC วิ่งเพื่อเด็กไทย”

เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ และชุมชนพนักงานสถานทูตสหรัฐฯ ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “AWC วิ่งเพื่อเด็กไทย”

เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ และชุมชนพนักงานสถานทูตสหรัฐฯ ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “AWC วิ่งเพื่อเด็กไทย”