เอกอัครราชทูตเดวีส์ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “AWC วิ่งเพื่อเด็กไทย”

เอกอัครราชทูตกลิน เดวีส์ และชุมชนพนักงานสถานทูตสหรัฐฯ ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “AWC วิ่งเพื่อเด็กไทย” โดยสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women’s Club of Thailand – AWC) ที่สวนลุมพินีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการทุนการศึกษา AWC Scholarship Program ซึ่งสนับสนุนเด็กหญิงไทยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษามาแล้วกว่า 7,000 คนตลอด 21 ปีของโครงการ เงินที่ระดมได้จากกิจกรรมนี้จะนำไปสนับสนุนเด็กหญิงกว่า 100 คน อันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนนักเรียนราว 400 คนในปีพ.ศ. 2560 สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในโครงการการกุศลหลายโครงการในประเทศไทย โดยปีนี้ยังเป็นปีครบรอบ 61 ปีของการก่อตั้งสมาคมอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคม เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.awcthailand.org