เอกอัครราชทูตเดวีส์เดินทางเยือนจังหวัดพังงา

เอกอัครราชทูตเดวีส์เดินทางเยือนจังหวัดพังงา

เอกอัครราชทูตเดวีส์เดินทางเยือนจังหวัดพังงา