เอกอัครราชทูตเดวีส์เดินทางเยือนจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม เอกอัครราชทูตเดวีส์และภริยาเดินทางเยือนกระบี่ซึ่งเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ กระบี่มีชื่อเสียงด้านทัศนียภาพที่งดงามพร้อมด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 150 เกาะ อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักในฐานะจังหวัดที่มีประชากรเกือบครึ่งนับถือศาสนาอิสลาม โดยทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติมาเป็นเวลายาวนาน ท่านทูตเดวีส์และภริยารับทราบความจริงที่น่าประทับใจนี้จากการไปมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่เพื่อพบกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งมีคุณอัสนาวี มุคุระ เป็นประธาน และต่อมา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดถ้ำเสือและพบกับพระครูภาวนาธิคุณ (พระเภา ฐิตธมโม) เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์ที่วัด จากนั้น ท่านทูตและภริยาได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และร่วมรับประทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารฮาลาลกับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่