วง Allison Miller Quartet จัดแสดงคอนเสิร์ต ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และ Jazz Education Abroad สนับสนุนโครงการอบรมด้านดนตรีแจ๊ส “Thailand Jazz Workshop (TJW) 2017” ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2559 นำเสนอ Allison Miller มือกลองแจ๊สจากนครนิวยอร์กและศิลปินแจ๊สชาวอเมริกันอีกหลายคน โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม เวลา 18.00-19.30 น. วง Allison Miller Quartet จัดแสดงคอนเสิร์ตชมฟรี ณ ห้อง Auditorium วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.thailandjazzworkshop.com/

รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จรรโลงวงการดนตรีแจ๊สของไทย