พลเรือเอก ซามูเอล ปาปาโร ผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ เยือนไทย 18-21 สิงหาคม 2565

พลเรือเอก ซามูเอล ปาปาโร ผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ เยือนไทย 18-21 สิงหาคม 2565

พลเรือเอก ซามูเอล ปาปาโร ผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา (PACFLT) จะเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้ เพื่อเข้าพบผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเรือไทย การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งแรกของพลเรือเอก ปาปาโร นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่ง ผบ.กองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความมั่นคงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับพันธไมตรีระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ตลอดจนเสริมสร้างอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

พลเรือเอก ปาปาโร เกิดที่เมืองมอร์ตัน รัฐเพนซิลเวเนีย ในครอบครัวของอดีตนาวิกโยธินชั้นประทวน และเป็นหลานชายของนายทหารเรือชั้นประทวนในสงครามโลกครั้งที่ 2 พลเรือเอก ปาปาโร เข้าประจำการในฐานะทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือสหรัฐฯ เมื่อปี 2530 และเป็นนักบินของกองทัพเรือสหรัฐฯ โดยสำเร็จหลักสูตร TOPGUN และมีชั่วโมงบินกว่า 6,000 ชั่วโมง รวมถึงลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินแล้ว 1,100 ครั้ง พลเรือเอก ปาปาโร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Villanova University อีกทั้งยังจบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานานาชาติศึกษา จากมหาวิทยาลัย Old Dominion University และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ระบบ จากสถาบัน Naval Postgraduate School ในฐานะผบ.กองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก พลเรือเอก ปาปาโร บังคับการเรือและเรือดำน้ำกว่า 200 ลำ อากาศยาน 1,200 ลำ ตลอดจนทหารเรือและเจ้าหน้าที่พลเรือนกว่า 130,000 ชีวิต อ่านชีวประวัติฉบับเต็มของ พลเรือเอก ปาปาโร ได้ที่ https://www.cpf.navy.mil/Leaders/Article/2628260/admiral-samuel-j-paparo/

กองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ ทำงานร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลของอินโด-แปซิฟิก และส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.cpf.navy.mil/