พล.ร.อ. จอห์น อากีลีโน ผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯจะเดินทางเยือนไทย 7-9 มิ.ย.นี้

Admiral John Aquilino, Commander, U.S. Pacific Fleet

พล.ร.อ. จอห์น อากีลีโน ผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯจะเดินทางเยือนไทย 7-9 มิ.ย.นี้

พลเรือเอก จอห์น ซี. อากีลีโน ผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา (USINDOPACOM) จะเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายนนี้ เพื่อนำคณะผู้แทนสหรัฐฯ เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำระดับสูงของสหรัฐฯ กับไทย (U.S.-Thai Senior Leader Dialogue) ครั้งแรก ในโอกาสนี้ พล.ร.อ. อากีลีโน จะได้พบปะกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยด้วย การเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางมาไทยครั้งที่ 2 ของ พล.ร.อ. อากีลีโน ในตำแหน่งดังกล่าว และเป็นส่วนหนึ่งของการหารืออย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนากองทัพไทยให้ทันสมัย กระชับพันธไมตรีสหรัฐฯ-ไทย ตลอดจนส่งเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

พล.ร.อ. อากีลีโน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน Navy Fighter Weapons School (TOPGUN) และสถาบัน Joint Forces Staff College อีกทั้งยังสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านความมั่นคงในประเทศและระหว่างประเทศจากสถาบัน Harvard Kennedy School ด้วย พล.ร.อ. อากีลีโน เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยเป็นผู้บัญชาการคนที่ 26 ของกองบัญชาการกำลังรบที่มีความเป็นมายาวนานและมีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ กองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ ประกอบไปด้วยทหารบก ทหารเรือ นาวิกโยธิน ทหารอากาศ ทหารอวกาศ ยามชายฝั่ง และบุคลากรพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กว่า 380,000 คน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบกิจกรรมด้านการทหารของอเมริกาในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกทั้งหมด ซึ่งครอบคลุม 36 ประเทศ 14 เขตเวลา และมากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก

อ่านประวัติของ พล.ร.อ. อากีลีโน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.navy.mil/Leadership/Flag-Officer-Biographies/BioDisplay/Article/2236089/admiral-john-aquilino/

Portrait of Admiral John Aquilino, Commander, U.S. Pacific Fleet
Admiral John Aquilino, Commander, U.S. Pacific Fleet