นักเรียนโครงการ Access Microscholarship จากจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นักเรียนโครงการ Access Microscholarship รวม 70 คนจากจังหวัดอุบลราชธานีมาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เพื่อร่วมกิจกรรมฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้เชี่ยวชาญของสถานทูต พร้อมฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากศิษย์เก่าโครงการ YSEALI ที่มาเล่าประสบการณ์เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่สหรัฐฯ รวมถึงทำความรู้จักกับบริการให้คำปรึกษาฟรีด้านการศึกษาต่อของ EducationUSA กิจกรรมนี้จัดโดยสำนักงานโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำสถานทูตสหรัฐ อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกของน้องๆ หลายคนที่ได้เดินทางมากรุงเทพมหานครอีกด้วย โครงการ Access คือหนึ่งในโครงการทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อช่วยพัฒนาพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษแก่เยาวชนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์