สารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปี โครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ในราชอาณาจักรไทย

 

สารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปี
โครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ในราชอาณาจักรไทย

1 กรกฎาคม 2563

โดย

ฯพณฯ วิชาวัฒน์ อิศรภักดี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย
และประธานคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน

และ

ฯพณฯ ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี โครงการฟุลไบรท์ ประเทศไทย เราขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจกับโครงการฟุลไบรท์ ประเทศไทย ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ที่โครงการฟุลไบรท์ ประเทศไทย ได้ก้าวมาถึงหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวิจัย

โครงการฟุลไบรท์ ประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2493 ตามวิสัยทัศน์ของวุฒิสมาชิก เจ. วิลเลียม ฟุลไบรท์ เพื่อส่งเสริมไมตรีจิตและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน มอบโอกาสให้กับผู้รับทุนชาวไทยและชาวอเมริกันที่มีความโดดเด่นแล้วกว่า 3,000 คน ซึ่งไม่เพียงครอบคลุมด้านการเรียน การสอน การศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมเพื่อค้นหาหนทางในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาคมโลก แต่ยังรวมไปถึงการเชื่อมโยงและหลอมรวมสายใยแห่งมิตรภาพอันยืนยาวอีกด้วย ศิษย์เก่าโครงการฟุลไบรท์ ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยและอเมริกันมาอย่างต่อเนื่อง และช่วยยกระดับความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างสองประเทศ

ตลอดปีแห่งวาระครบรอบนี้ เราจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองพลังแห่งความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและเจริญงอกงามระหว่างไทยและสหรัฐฯ อันเกิดจากผลประโยชน์และค่านิยมที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกัน เราเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันผ่านโครงการฟุลไบรท์ ประเทศไทย จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในหลายทศวรรษข้างหน้านี้