การฝึกคอบร้าโกลด์ 2016 เริ่มวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ประจำปีระดับพหุภาคี ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คอบร้าโกลด์เป็นการฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นเวลากว่า 30 ปี การฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการฝึกครั้งที่ 35 จะมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมการฝึกกว่า 24 ประเทศโดยเน้นการรับมือปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคและทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ โดยปีนี้ CG มีเป้าหมายเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเพิ่มสมรรถนะของประเทศที่ร่วมการฝึก เพื่อทำงานร่วมกันในปฏิบัติการระดับพหุภาคีที่ซับซ้อน เช่น การต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัด การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะของประเทศที่ร่วมการฝึกในการวางแผนและดำเนินงานปฏิบัติการร่วม/ผสม สร้างสัมพันธภาพตลอดทั่วภูมิภาคนี้ และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติการร่วมด้านความมั่นคงที่หลากหลาย การฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีครั้งนี้จะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฝึกฝ่ายเสนาธิการซึ่งรวมถึงงานสัมมนาผู้นำระดับสูง โครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและสังคมในชุมชนของไทย และการฝึกภาคสนามเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค

เชิญอ่านข้อมูลและเรื่องราว ตลอดจนชมภาพเกี่ยวกับการฝึกซ้อมทางทหารคอบร้าโกลด์ รวมถึงกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้ทางเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของคอบร้าโกลด์ได้ที่http://www.facebook.com/ExerciseCobraGold

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญที่สื่อมวลชมเข้าร่วมทำข่าวได้จะประกาศให้ทราบในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์