อุปทูตเฮย์มอนด์ และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถ่ายภาพในบูธถ่ายภาพกับฉากอวกาศ

อุปทูตเฮย์มอนด์ และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถ่ายภาพในบูธถ่ายภาพกับฉากอวกาศ

อุปทูตเฮย์มอนด์ และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถ่ายภาพในบูธถ่ายภาพกับฉากอวกาศ