งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา อุปทูตปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและมีผู้เข้าชมกว่าล้านคน รวมถึงเด็กนักเรียนจากเกือบทุกจังหวัดของประเทศ หลังพิธีเปิด อุปทูตเฮย์มอนด์ ได้ให้การต้อนรับดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มาเยี่ยมชมซุ้มของสถานทูตสหรัฐฯ ซึ่งจัดแสดงผลงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ตลอดจนบริษัทและองค์การนอกภาครัฐของสหรัฐฯ ในด้านการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายของโลกเรา ได้แก่ นิทรรศการเกี่ยวกับยุงและโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยทางการแพทย์ด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพบกของไทยกับสหรัฐฯ นิทรรศการเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อระบุและรายงานอาชญกรรมการค้าสัตว์ป่าโดยมูลนิธิฟรีแลนด์ซึ่งเป็นหน่วยงานคู่ความร่วมมือกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) นิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือโคร่งของไทยด้วยการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงนิทรรศการแสดงนวัตกรรมยานยนต์ล่าสุดจากบริษัทฟอร์ดและเทคโนโลยีสารสนเทศจาก Microsoft