พระราชสาส์นแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐฯ และอักษรสาส์นกราบบังคมทูลตอบจากปธน. โอบามา

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังประธานาธิบดีโอบามาในวาระวันครบรอบการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา วันที่ 4 กรกฎาคมนั้น ประธานาธิบดีโอบามาได้มีสาส์นกราบบังคมทูลตอบตอนหนึ่งความว่า “ประชาชนชาวอเมริกันยืนเคียงข้างชาวไทยเพื่อร่วมมือร่วมใจสานต่อความพยายามเพื่อสร้างอนาคตที่ทวีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป”

เชิญอ่านพระราชสาส์นและอักษรสาส์นกราบบังคมทูลตอบฉบับเต็มได้ที่นี่  

HM_To_Potus_Message

082916-President-letter-to-HM-1-1